Tags Dịch thuật

Tag: Dịch thuật

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp: “Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao”...

Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao, năm 2020, cụ...