Tags Cung dang dung phap

Tag: cung dang dung phap

Bổn phận của người xuất gia & tại gia

Từ xưa đến nay, hàng xuất gia (Sa-môn, Bà-la-môn) tu hành không trực tiếp lao động sản xuất để tạo ra của cải vật...