Tags Cong duc xuat gia

Tag: cong duc xuat gia

Công đức xuất gia tu hành thật không thể nghĩ bàn

Ai cũng biết xuất gia tu hành đúng Chánh pháp thì gieo trồng được nhiều công đức, phước báo. Nhưng thực tiễn thì không...