Tags Chua Ba La Mat

Tag: Chua Ba La Mat

Chùa Ba La Mật – Huế: Với Các Vị Trụ Trì...

Chùa Ba La Mật tọa lạc tại số 366 Nguyễn Sinh Cung, thôn Nam Phổ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, thành phố Huế,...