Tags Chay Thanh cao

Tag: Chay Thanh cao

Cho nhau hạnh phúc tại Tịnh Thực Quán

Ngày hôm qua, Sư phụ và chúng con đã có nhân duyên để cùng ngồi lại thở và cười. Sư phụ bảo với con...