Tags Cem thuong

Tag: cem thuong

Tội xem thường

Làm người khác buồn, là bạn đã mang tội. Trong trường hợp vị bằng hữu đó không hề hay biết gì hết, bạn vẫn...