Tags Cau nguyen dung chinh phap

Tag: cau nguyen dung chinh phap

Có nguyện mà không cầu xin

Sự cầu nguyện chân chính theo Phật giáo cũng không ngoài việc mong được Tam bảo soi sáng và thức tỉnh để thực hành...