Tags Ca si phuong thanh

Tag: ca si phuong thanh

Ca sĩ Phương Thanh: Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi...

Đúng ra, Thanh có nhân duyên sâu dày với đạo Phật, chỉ tiếc một điều là Thanh đến với đạo hơi chậm. Dù vậy,...