Tags Ban tay me

Tag: ban tay me

Bàn tay của mẹ

Bàn tay ấy "khéo léo và lành lẽ". Hai từ ý nghĩa và đầy đủ nhất đó mới nói lên được sự giỏi giang,...