Tags An lac doi nay doi sau

Tag: an lac doi nay doi sau

Phật khuyên làm thiện, không làm ác

Đức Phật dạy con người là chủ nhân của số phận mình; khổ đau hay hạnh phúc của mỗi người là hoàn toàn do...