Tags Ac nghiep

Tag: ac nghiep

Người ngu nghĩ là ngọt

Đức Phật dùng những bài kệ sau đây lưu nhắc mọi người tuyệt đối không nên làm ác, vì làm ác tức là tự...