Sách Mới: “Các Vị Thần Trong Phật Giáo”

0
2548
PGO -

Người ta thường hỏi liệu có các vị thần trong Phật giáo không? Trả lời ngắn gọn là không, nhưng mà cũng có, điều này phụ thuộc vào cách mà bạn định nghĩa khái niệm “thần”.


Oct-17-B04-H01

Bìa sách “Các vị thần trong Phật giáo”.

Người ta cũng thường hỏi liệu có bình thường không nếu một Phật tử tin vào Đấng tối cao, nghĩa là Đấng sáng tạo như được sùng bài trong Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo hay một số triết lý tôn giáo độc thần khác? Một lần nữa, điều này phụ thuộc vào cách bạn hiểu “Đấng tối cao” là gì. Như hầu hết các nhà độc thần học quan niệm về “Đấng tối cao”, câu trả lời trong trường hợp này là “Không”. Nhưng thực ra có rất nhiều cách để hiểu về nguyên lý của Đấng tối cao.

Hãy bắt đầu bằng những vị thần trong các tôn giáo đa thần. Đối với các tôn giáo thế giới, các vị thần này đã được hiểu theo nhiều cách, trong đó, phổ biến nhất là họ chính là những nhân vật siêu nhiên với những khả năng đặc biệt nào đó: các vị thần kiểm soát được thời tiết hoặc giúp bạn chiến thắng trong một cuộc chiến nào đó. Các nam thần, nữ thần Hy Lạp – La Mã cổ điển là các ví dụ điển hình.

Việc thực hành một tôn giáo đa thần nào đó hầu hết gồm những hành động để khiến các vị thần can thiệp giúp ai đó.

Nếu bạn quên đi các vị thần thì sẽ chẳng còn một tôn giáo nào cả.

Đối với Phật giáo truyền thống, ở một phương diện khác, các vị thần thường được miêu tả như những nhân vật sống trong nhiều cảnh giới khác nhau, tách biệt với cõi nhân gian. Họ có những việc làm riêng của mình và không có vai trò gì đối với trần gian.

Bạn không cần thiết phải cầu nguyện họ cho dù là bạn tin vào họ đi chăng nữa vì họ sẽ chẳng làm bất cứ điều gì cho bạn.

Đó chính là nội dung cuốn sách mới của Indika Gamhewa – “Các vị thần trong Phật giáo” – một tài liệu đáng tin cậy nghiên cứu về vấn đề hết sức thú vị này.

Dân Nguyễn (Dịch từ Daily News)