Quốc Hồn, Quốc Túy Dân Tộc

0
747
PGO -

Theo dõi chuyên mục “Mỗi ngày một khúc thiền ca” của Phật giáo online. Người viết những dòng này đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đó là cái cách “Quốc hồn, quốc tuý” di sản của tổ tiên để lại được báo Phật giáo online sử dụng làm một chuyên mục “Thơ Thiền”.

Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc Chính phủ
Cảm nhận từ “Khúc thiền ca thứ nhất” đến bây giờ là khúc thiền ca thứ 45: Đó là sự thiền định và tuệ của một người giác ngộ và tất cả những gì lắng động nhất của văn hóa Việt Nam. Đặc biệt trước đó trong bài thơ ”Gieo vần lục bát Như Lai, tác giả đã bày tỏ:
“Lục bát- Di sản tổ tiên
Những vần ”Quốc bảo” gieo thiền Như Lai
Hai sáu thế kỷ Phật đài
Biển trời chân lý Như Lai tỏ tường…”
Xuyên suốt “42 khúc thiền ca”-gọi là “khúc” nhưng có khi khúc thiền ca hôm nay thì 20 đến 30 câu lục bát và có khúc thiền ca nên đến cao trào lại đến …80 câu lục bát(!) Cứ như vậy, những vần lục bát cứ tuôn trào theo một sự phát triển cực kỳ biện chứng như di sản của tổ tiên để lại…
và đến hôm nay khi đọc lại “42 khúc thiền ca vượt qua đại dịch” gồm hơn 2500 câu lục bát của tác giả thì mới thấy lại được cái sự sững sờ nếu đứng ngoài cuộc(?)
Không còn nghi ngờ gì nữa “Luc bát”- đó là quốc hồn quốc túy của tổ tiên để lại, đã được tác giả tri ân, như hằng ngày hằng giờ tâm sự với chúng ta để cùng nhau tôn vinh thể thơ có một không hai của đất nước Việt Nam chúng ta(!)
Đặc biệt, Lục bát đã thấm đẫm vào thiền. Và thiền như thấm đẫm vào lục bát, cứ như thế, thiền ca lục bát Như Lai và mỗi ngày một khúc thiền ca không những chỉ cùng ai mà cùng Như Lai và tất cả chúng ta vượt qua đại dịch(!)
Tự hào thay, thể thơ lục bát, di sản của tổ tiên- đó là quốc hồn quốc túy của dân tộc. Quốc hồn quốc tuý của mấy ngàn năm Văn hiến Việt Nam hoà quyện với tinh thần Từ- Bi- Hỷ- Xả của Phật giáo. Lành thay!

Hà Nội, 20/6/2020 (Những ngày vượt qua đại dịch )

Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Tá

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc Chính phủ.

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo