Quảng Ninh: Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ IX

0
2377
PGO -

Sáng ngày 21/12/2017 tức ngày 4/11/2017 Đinh Dậu BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ IX tại chùa Trình, P. Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ điều 28,29,30,31 và 32 của chương VII Nội quy Ban Tăng sự của Trung ương GHPGVN quy định về việc tổ chức giới đàn. Được sự chấp thuận của HĐTS GHPGVN tại công văn số 334/CV – HĐTS, ngày 8 tháng 12 năm 2017 và sự chấp thuận của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 2416/SNV – BTG ngày 8 tháng 12 năm 2017.

Nhằm tạo điều kiện cho Tăng, Ni tỉnh có đầy đủ giới phẩm trong việc tu học theo Luật Phật Chế và để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội; Nhằm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, duy trì mạng mạch của Phật pháp. Đại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức được mang tên Trúc Lâm Tam Tổ với hạnh nguyện các giới tử luôn luôn học tập tấm gương hạnh tuệ của ba vị Tổ sư Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử: là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Tôn Giả Pháp Loa và Tôn Giả Huyền Quang; Từ đó phấn đấu trên con đường tu học, phụng sự đạo pháp và dân tộc, kế truyền mạng mạch Phật pháp của Lịch Đại Tổ Sư, viết tiếp trang sử vẻ vang của Phật giáo Việt Nam.

Ban Kiến đàn cung an chức sự, Hội đồng Giới sư Tăng cung thỉnh Hòa thượng Thích  Thanh Dũng – Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN HT đương vi Đàn đầu. HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch HĐTSGHPGVN ngôi Yết-ma A-xà-lê. Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTSGHPGVN ngôi Giáo thọ A-xà-lê và 7 vị làm Tôn chứng Tăng-già. Thượng tọa Thích Đạo Quang. Thượng Tọa Thích Thanh Quyết. Thượng tọa Thích Thiện Hưởng. Thượng tọa Thích Thanh Hùng.  Đại đức Thích Đạo Hiển.  Đại đức Thích Thanh Lịch. Đại đức Thích Hiển Thiện.

Hội đồng Giới sư Ni cung thỉnh – Ni trưởng Thích Đàm Bản làm Đàn đầu. Ni trưởng Thích Đàm Thanh làm ngôi Yết Ma. Ni sư  Thích Hạnh Nhã làm ngôi Giáo thọ và 7 vị làm Tôn chứng Tăng-già. Ni Sư Thích Đàm Minh. Ni sư Thích TỊnh Nguyệt. Ni sư Thịch Đàm Hướng. Ni sư Thích Đàm Thục. Ni sư Thích Đàm Đạt. Ni sư Thích Đàm Huy. Ni sư Thích Tịnh Nguyên.

Tổng số lượng giới tử tại Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ IX năm nay là 205giới tử . Trong đó có 57 giới tử Tỳ-khiêu và 63 giới tử tỳ khiêu ni, 44 giới tử Sa-di và 44 giới tử Sa-di-ni. Trong tỉnh là 132 giới tử, ngoài tỉnh là 73 giới tử.

Sau khi cung an chức sự tất cả các vị nghiệp sư của giới tử đã đảnh lễ Hội đồng Giới Sư. Tất cả các giới tử cầu thọ tỳ khiêu, tỳ khiêu ni Sa – Di, Sa Di Ni đã làm lễ Hội đồng Giới Sư.

Tại chùa Trình Hội đồng Giới sư Tăng đã trao truyền giới pháp cho 57 giới tử Tỳ-kheo và 44 giới tử Sa-di. Tại nhà Tổ chùa Trình Hội đồng Giới sư Ni đã trao truyền giới pháp cho 63 giới tử tỳ khiêu Ni và 41giới Sa Di Ni

Các giới tử đã được chư tôn đức Hội đồng Giới sư trao truyền giới hạnh, chính thức trở thành thành viên của Tăng đoàn. Chư tôn đức Hòa thượng đã sách tấn các giới tử phải luôn thành tâm thực hành giới luật, giữ tâm luôn thanh tịnh hòa hợp. Vai trò của giới luật vô cùng to lớn trong việc làm hóa hiện các điều thiện, chuyển hóa các điều bất thiện.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhân

Tịnh Cường