Phật giáo Khánh Hòa tổng kết Phật sự 2017

0
1580
PGO -

Sáng 13-01-2018, tại chùa Sắc tứ Long Sơn (Nha Trang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tổng kết Phật sự năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2018.


Chứng minh Hội nghi HT.Thích Quảng Thiện, HT.Thích  Tịnh Nghiêm, đồng thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tọa Hội nghị  HT.Thích Ngộ Tánh- Uv HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Thông. Uv. HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức thường trực BTS, cùng 150 thành viên BTS GHPGHVN tỉnh, huyện,  thị, thành phố trong tỉnh;  các Ban ngành, Ban Đại diện các chùa tham dự.

Chính quyến đến dự có Ông Huỳnh Mộng Giang, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh; Ông Nguyễn Bích Phương, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, tưởng niệm chư tôn giáo phẩm viên tịch, ĐĐ.Thích Nguyên Đăng, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh điều phối chương trình.

HT.Thích Ngộ Tánh, Uv HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị.

HT.Thích Minh Thông,  Phó Trưởng Ban Thường trực BTS PG tỉnh báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022..

TT.Thích Thiện Phước – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh thông qua báo cáo tổng kết Phật sự Khánh Hòa năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Năm qua, GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành tốt  nhiệm vụ Phật sự đã đề ra như tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022;   đã tiếp tục cử 10 chư Tăng trụ trì  6 chùa tại huyện đảo Trường Sa: chùa Trường Sa, Nam Yết, Song Tử Tây, Phan Vinh,  Sinh Tồn, Sơn Ca.

Tổ chức tốt các ngày Đại lễ Kỷ niệm,  mùa an cư kiết hạ,  có 1.046 vị an cư. Trong đó Tỳ kheo 537 vị, Tỳ kheo ni 299, Thức xoa 43; Sa di 111, Sa di ni 56 vị. Đã được Trung Ương Giáo hội cấp Quyết định và ban Giáo chỉ tân phong: giáo phẩm Hòa thượng 11 vị, Thượng tọa: 51 vị, Ni trưởng 9 vị, Ni sư 41 vị. Bổ nhiệm 13 vị trú trì.

Hoạt động từ thiện của Phật giáo Khánh Hòa năm 2017 đã hỗ trợ đồng bào nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết, mổ mắt, tặng thủy tinh thể cho người nghèo, thăm viếng tặng quà đồng bào nghèo, Tăng Ni đau ốm, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật; thăm và tặng quà đồng bào vùng sâu, vùng xa;  đặc biệt, thăm viếng cứu tế các nơi bị thiên tai bão, lũ cơn bão số 12;  Năm qua đã  tặng 40.000  phần quà, tổng giá trị thành tiền trên 39  tỷ đồng.

Nhân dịp này, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã trao giáo chỉ tân phong  18 Hòa thượng, 56 Thượng tọa, 12 Ni trưởng, 42 Ni sư do Đại hội Đại biểu Phật giáo tàn quốc lần thứ VIII tấn phong.

Hội nghị đã nghe ý kiến đóng góp của đại biểu các ban ngành tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN các huyện thị, thành phố trong tỉnh.

Ông Nguyễn Bích Phương, Phó ban Tôn giáo tỉnh phát biểu ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động Phật sự năm qua, đặc biệt là hoạt đông từ thiện – góp phần an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; đồng thời ông đã trả lời những kiến nghị mà đại biểu hội nghị phát biểu.

HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh – chủ tọa hội nghị đúc kết ý kiến đại biểu đã phát biểu và cám ơn các cấp chính quyền. Hội nghị kết thúc sau phần cám ơn của BTC và niệm Phật hồi hướng.

Trí Bửu