Nhân quả – Định luật căn bản trong đời sống

0
1117
PGO -

Cuộc đời chúng ta hạnh phúc khi chúng ta có những hành động tốt, đó là nhân để tạo ra hạnh phúc. Nếu khổ đau, không như ý thì chúng ta phải tìm và sửa lại những nhân đã tạo ra khổ đau, không như ý đó bằng những nhân ngược với chúng. 


– Kinh nói, “Bồ-tát sợ nhân, chúng sinh