Ngồi lạy sám hối có được không?

0
65
PGO -
HỎI: Do chân bị yếu nên mỗi lần sám hối tôi không đứng quỳ lạy được mà chỉ ngồi lạy thôi. Xin hỏi quý Báo, việc tôi ngồi lạy như vậy có bất kính và bị tổn phước không?
(NGUYỄN LƯỢM, luomnguyen…@gmail.com)
samhoi2.jpg
Nếu vì hoàn cảnh bệnh tật không cho phép đứng quỳ lạy thì bạn có thể ngồi lạy – Ảnh minh họa
ĐÁP: Bạn Nguyễn Lượm thân mến!
Bản chất của việc sám hối bắt nguồn từ nơi tâm. Tự nhận ra một số suy nghĩ, lời nói, hành động của mình trước đây đã gây tổn mình hại người nên ăn năn sám hối, nguyện xin từ bỏ và không tái phạm. Lạy Phật sám hối lỗi lầm là một trong những cách thể hiện tâm nguyện sám hối của mình.
Nếu vì hoàn cảnh bệnh tật không cho phép đứng quỳ lạy thì bạn có thể ngồi lạy. Điều này không có gì bất kính hay tổn giảm phước báo cả.
Chúc các bạn tinh tấn!
Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ
(tuvangiacngo@yahoo.com)