Ngày thứ hai Hội thảo quốc tế: Vùng Asean và Nam Á

0
1117
PGO -

Ngày thứ hai 10/7/2017, Hội thảo được tiếp tục diễn ra tại các Session do các học giả trong và ngoài nước trình bày.

Trong mỗi Session có các nội dung chủ đề khác nhau: Session1: Văn hóa Đông Nam Á và hành hương- Bàn tròn về nghiên cứu tôn giáo dựa trên giáo dục tôn giáo trên thế giới- Giáo dục trong các tôn giáo; Session2: Phụ nữ và tôn giáo- Tương lai của tương lai- Tâm, thiền và sức khỏe; Session 3: Phật giáo, tôn giáo và văn hóa Việt Nam-Văn hóa&Tôn giáo ở Đông Nam Á- Phương tiện, ngôn ngữ và văn chương; Session 4: Tính hình tượng trong nghệ thuật; Session 5: Thực tập tôn giáo đương đại tại Ma Cao, Trung Quốc: Sự tiếp nối tương lai với quá khứ- Tiếp biến và bảo tồn văn hóa Đông Nam Á; Session 6: Triết học, các sự diễn giải và các trường phái tư tưởng; Session 7: Sự thực tập truyền thống trong Y khoa, tự nhiên và môi trường; Session 8: Phật giáo ở Đông Nam Á.

Với 72 bài thuyết trình cho ngày Hội thảo chuyên đề ngày làm việc thứ hai

Tại tất cả các diễn đàn, sau các thuyết trình là phần phản biện, hỏi và đáp của các vị khách mời và các khán giả nêu nhận xét, đặt các câu hỏi cho các học giả (chủ đề Giáo dục tôn giáo & Phụ nữ và tôn giáo luôn là những đề tài tranh luận và phản biện nhiều nhất). Phần vấn đáp đã diễn ra rất sôi nổi, rất hấp dẫn, lý thú, cũng có diễn đàn hơi gay gắt nhưng tất cả đều vun bồi tri thức,  mở mang tầm nhìn mang lại nhiều giá trị lợi lạc.

Ngày Hội thảo thứ 3 và phần tổng kết hội thảo sẽ tiếp tục được cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

1__Small__102912782 copy 2__Small__885263835 copy TND_6560__Small__368639310 copy TND_6576__Small__997901494 copy TND_6587__Small__381462649 copy TND_6589__Small__427147320 copy TND_6590__Small__425844421 copy TND_6592__Small__184271809 copy TND_6603__Small__353083385 copy TND_6605__Small__699501157 copy TND_6607__Small__153963770 copy TND_6610__Small__409939951 copy TND_6614__Small__489254540 copy TND_6638__Small__448606481 copy TND_6642__Small__948850122 copy TND_6643__Small__845434899 copy TND_6645__Small__550197133 copy TND_6654__Small__213154234 copy TND_6655__Small__614343569 copy TND_6683__Small__301037900 copy TND_6690__Small__238222353 copy TND_6691__Small__179634591 copy TND_6699__Small__940360029 copy TND_6707__Small__249168572 copy TND_6721__Small__825267634 copy TND_6722__Small__506043235 copy TND_6747__Small__667569162 copy TND_6835__Small__170238400 copy TND_6838__Small__316425424 copy TND_6839__Small__228219090 copy TND_6846__Small__679080562 copy TND_6849__Small__385085135 copy TND_6856__Small__391534957 copy TND_6870__Small__363514813 copy TND_6896__Small__937463107 copy TND_6903__Small__118425641 copy TND_6904__Small__168648199 copy TND_6918__Small__533947577 copy TND_6922__Small__186986217 copy TND_6927__Small__676772781 copy TND_6937__Small__741346393 copy

Bài: Giác Hạnh Hoa – Ảnh: Trí Thắng