Ngày quan trọng

0
61
PGO -

Trong cuộc đời mỗi người đều có ngày quan trọng, ngày đó không phải là sinh nhật, không phải là ngày tốt nghiệp đại học,… mà đó chính là ngày hôm nay.

Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến, an trú ngay hiện tại sẽ giúp chúng ta chuyển hóa những nghiệp xấu lỡ gieo, bằng cách thường xuyên ươm mầm thêm thiện lành và từ bỏ những thói quen không tốt.

Vạn duyên sanh diệt,

Thiện Pháp trường tồn,

Đến, đi trong hơi thở,

Nghiệp lực mãi theo cùng.

Thân an tâm lạc, việc không quá xa cũng không quá gần, không thể mua bán, không thể cầu xin…việc duy nhất cần làm là thực hành việc lành, đem niềm vui đến cho tự thân và những người xung quanh. Rồi khi đủ duyên an lạc tự khắc hiện diện ngay trong hơi thở.

Người cầu an cho mình thì chớ làm việc ác, người mong vui cho gia đình thì chớ gieo duyên khổ đau cho người. Người ta có thể dối Trời, dối đất, dối được tất cả, nhưng chẳng ai dối được lương tâm của mình.

Biết dùng thời gian sức khỏe để hoàn thiện tư cách đó là nếp sống hướng thượng, phàm đã gieo nhân lành thì ắt sẽ hái quả ngọt.

Lao vào những cuộc chơi vô độ, giết thời gian bằng lối sống sa đọa…, chính là đang đốt phá những quả lành đã từng gieo trồng chăm sóc nhiều đời, như vậy đang đào hố bùn lầy cho tương lai màu sám.

Tất cả đều bình đẳng về thời gian, về bản thân về hơi thở…, quan trọng là ý thức tự thân mỗi người quyết tiến lên hay lùi bước, quyết tạo thêm thiện duyên hay ác duyên.

Tương lai nằm trong tay mỗi người, nhớ tinh (chuyên) tấn (tới) trong việc hoàn thiện nhân cách Thánh hạnh, để mỗi ngày đều là ngày quan trong: có thêm cơ hội để chuyển hóa nghiệp chướng, vun bồi thiện nghiệp.

An Lạc Hạnh