Nam Định: Nhóm từ thiện An Đức- Hà Nội cúng dường các trường Hạ

0
60
PGO -

Ngày 12/9/2020, Sư Thầy Thích Đàm Cúc, Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Nam Trực tỉnh Nam Định, đã hướng dẫn nhóm từ thiện An Đức, do Phật tử Giang Tuấn Anh làm Trưởng nhóm, đã trở về 3 trường Hạ trong tỉnh đảnh lễ Tam bảo, vấn an sức khỏe chư Tôn đức hành giả an cư và cúng dường ủng hộ các Hạ trường.

Sư cụ Đàm Khẩn, trụ trì chùa Thạch Cầu; Sư Thầy Đàm Cúc, Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Nam Trực hướng dẫn nhóm từ thiện An Đức cúng dường các trường Hạ trong tỉnh

Truyền thống an cư khởi phát từ thời Phật tại thế, tuy nhiên do đặc thù của tỉnh nhà nên Phật giáo Nam Định tổ chức Hậu An cư (Khai Hạ vào ngày 16/5 âm lịch. Giải chế vào ngày 14 tháng 8 âm lịch). Trong ba tháng Hậu An cư, chư Tôn đức hành giả sáu thời hành đạo tinh chuyên: Trì tụng Kinh tạng, nghe giảng Kinh Luật Luận, trao đổi Pháp học Pháp hành…

Tại các trường Hạ: chùa Tây Lạc- Nam Trực, chùa Cổ Lễ – Trực Ninh; chùa Liêu Hải – Nghĩa Hưng; Đoàn đã đảnh lễ Tam bảo, và dâng lời tác bạch cúng dường: Đại diện nhóm từ thiện An Đức xin thay mặt cho toàn thể quý Phật tử cùng các tín chủ đã phát tâm cúng dường trường Hạ kính dâng tịnh tài tịnh vật cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni trong mùa an cư. Trước là để quý ngài có thêm phương tiện độ sinh. Sau nhờ sức chú nguyện quý ngài ban rải phước lành cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền của chúng con cùng gia đình luôn được bình an lợi lạc. Cầu nguyện cho cha mẹ quá vãng cùng cửu Huyền thất Tổ được siêu sinh tịnh độ…

Đại diện Ban Chức sự các trường Hạ tán dương công đức quý thiện nam tín nữ Phật tử dưới sự hướng dẫn của quý Sư Thầy đã cùng nhau hộ trì Phật Pháp, ủng hộ chư Tôn đức chuyên tu. Nguyện nhờ công đức này mà hiện tiền quý vị dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Thân bằng quyến thuộc đã quá vãng được siêu sanh về cõi thiện cõi lành.

Được biết tổng tịnh tài cúng dường đến các Hạ trường là trên 70 triệu đồng.

Bắc Hải