Nam Định: Lễ cung nghinh tôn tượng Phật ngọc thủy tinh về Chùa Phúc Lâm

0
694
PGO -