Mỗi ngày một khúc thiền ca:Khúc thiền ca thứ 99

0
674
PGO -

Cả thế giới căng mình chống dịch

Còn Bắc Kinh họ đã làm gì?

Máy bay đến Đá Su Bi

Thuộc Trường Sa của những gì Việt Nam.

 

Tình hữu nghị ngàn đời còn đó

Nếu Bắc Kinh tôn trọng Việt Nam,

Phải chăng vì một chữ tham

Bắc Kinh bất chấp Việt Nam bao lần?

 

Sử con đó, bản đồ con đó

Mấy ngàn năm hai nước cùng nhau,

Bao phen tránh trú ở đâu?

Người Hoa chạy loạn bí bầu Việt Nam[*]

 

Đại Sơn kia thập vàn ngọn núi [**]

Nhờ đoàn quân giải phóng Việt Nam,

Ơn sâu nghĩa nặng phải làm

Cớ sao báo oán để tham muôn đời?

 

Hai dân tộc đa phần theo Phật

Hà cớ chi phản bội Như Lai

Từ -Bi -Hỷ -Xả cho ai?

Làm lành, tránh dữ-Như Lai dạy rồi.

 

“Bát chánh đạo” cùng “tư diệu đế”

Nhân duyên qủa, chân lý muôn đời

Từ bỏ “Tam độc” hỡi người

“Tham sân si” đó sẽ thời an yên!

 

Đức Phật dạy từ bi hỷ xả

Sẽ luôn là sức mạnh muôn đời,

Việt Nam đất nước chúng tôi

Luôn lấy hòa hiếu răn người răn ta.

 

Trong đại dịch “họa vô đơn chí”

Phải cùng nhau cầu nguyện Liban,

Bây-rút đang phải để tang

Vì vụ nổ kép tan hoang cõi lòng.

 

Tạo hóa đặt Việt Trung bên cạnh 

Phải cùng nhau hữu nghị muôn đời,

Biên cương hai nước là nơi

Giao thương đoàn kết anh tôi mới là.

 

Bản đồ cổ muôn năm còn đó

Đất nước anh lục địa mênh mông,

Việt Nam vạn dặm biển Đông

Đó là chân lý sẽ không đảo chiều!

 

Toàn quần đảo Hoàng Sa: Đất Việt

Cùng Trường Sa da diết Rồng Tiên,

Biển Đông, hải đảo, vùng biên

Muôn đời vẫn thuộc mẹ Tiên,cha Rồng!

>>Việt Nam phản đối Trung Quốc điều tàu chiến, máy bay tới Trường Sa

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*]”Bầu ơi thương lấy bí cùngTuy là khác giống nhưng chung một giàn”.

[**] https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chiến_dịch_Thập_Vạn_Đại_Sơn