Mỗi ngày một khúc Thiền ca

0
498
PGO -
THIỀN CA 1:

Thiền sâu, ta lắng nghe ta
Cho tâm tĩnh lặng, khi ta toạ thiền
Tâm tĩnh, quán chiếu mọi miền
Tư duy minh triết, khi thiền thật sâu.

Toạ thiền để “định” tâm lâu
Tư duy vô ngã và câu vô thường,
Giải thoát víu chấp vấn vương
Thiền Định-Tinh tấn luyện trường thân- tâm.

Thiền Định khai sáng tâm- thân
Tĩnh tâm, gạt bỏ mê lầm nhiễu nhương
Bản ngã, vạn vật vô thường
Tỉnh giác,giải thoát là đường thênh thang.

Thiền là phương thuốc nhân tâm
Tập trung, linh hoạt, biết gần tới xa
Thế giới hiện hữu như là
Vô thường, vô ngã- Ta là ai đây.

Như Lai nói ”Định” như vầy:
Tâm thức sâu lắng, lòng này tập trung
“Tứ cõi thiền định” nhọc lòng
Toàn tâm, toàn ý- thành công theo cùng.

Thiền ca cung bổng, cung trầm
Thiền sâu, định tĩnh- tháng năm tuyệt vời
Thiền ca bài hát dâng đời
Dâng Cha, dâng Mẹ, dâng người hiến dâng…

7/3/2020

Luật gia Trần Thúc Hoàng