Mỗi ngày một khúc thiền ca: Thiền ca 2

0
144
PGO -

Nhân quả chân lý tuyệt vời
Nghiệp báo, nhân quả-lẽ đời xưa nay
Hai sáu thế kỷ bao ngày?
Chân lý Giác ngộ những ai tỏ tường?

Nhân quả, vô ngã, vô thường…
Chữ duyên, chữ nghiệp khôn lường lắm thay
Hành thiện, tích đức hàng ngày
Là gieo nhân tốt, quả sai sau này

Hành thiền là hãy mê say
Cho thân, khẩu, ý ngày ngày thanh cao
Hãy thiền bất kể khi nào
Cho tâm an lạc, đừng nao núng lòng

Vi khuẩn Vũ Hán “lên đồng”
Là khi lo sợ, là không an lòng
Thế gian sắc sắc, không không
Thương thân ta hãy: Nói không ưu phiền

Hãy dành ít phút để thiền
Cho tâm an lạc về miền hân hoan
Cuộc đời ý nghĩa vô vàn
Thiền là cách biết Niết bàn đó thôi

Thiền định, thiền tuệ nơi nơi
Tứ thiền tuần tự, thần thông diệu kỳ
Chính niệm cần nhớ từ bi
Loại trừ ”tam độc”, tức thì An-Yên….

Luật gia Trần Thúc Hoàng