Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 93

0
141
PGO -

Hỡi ôi! Cơn gió vô thường

Của năm Canh Tý, khôn lường bi ai

Đại dịch Cô-vít kéo dài

Mười bảy triệu rưỡi mắc lây đã gần[*]

 

Gần sáu bảy vạn tấm thân

Lìa đời vĩnh viễn, tha nhân muôn loài

Tám tháng, lịch sử đâu dài?

Đại dịch tàn phá, dặm dài chưa thôi.

 

Phải chăng ”Bèo dạt mây trôi”?

Giữ tâm an lạc, người ơi lúc này

Vô thường, vô ngã tỏ bày

Cõi hồng trần một cuộc này nhân gian.

 

Vô thường, hà cớ vãn than

Vô ngã người hỡi, hoà tan hỡi người

Ngẫm hay, muôn sự cuộc đời

Vô thường, vô ngã, người ơi: Niết bàn!

 

Đại dịch tiếp tục tràn lan

Nhân loại đang phải lo toan toàn cầu,

Á-Âu-Phi-Mỹ-Úc châu

Phòng chống đại dịch là câu lúc này!

 

An toàn suốt chín chín ngày

Bỗng dưng, Cô-vít mắc lây cộng đồng,

Cả thế giới sẽ dõi, trông

Quốc gia biểu tượng Tiên-Rồng Việt Nam.

 

Phản ứng mau lẹ phòng nan

Ngăn không để dịch lây lan cộng đồng,

Biểu tượng thành phố dòng sông

Hàn giang trung dũng luôn trong muôn người!

 

Hai tuần “Giãn cách” đầy vơi

Nỗi lòng cả nước hướng nơi Đà thành,

Cát vẫn trắng, biển vẫn xanh

Giữ tâm an lạc-Lòng lành an yên.

 

Thiền ca, câu lục bát thiền

Nhặt từng chữ thiện, an yên gieo vần

Từng ngày cho hết hai tuần

Đi đầu diệt dịch-Gieo vần an yên.

 

Như Lai-câu lục bát thiền

Chữ “tri, kiến, ngộ” an yên lòng lành

Gửi về nơi ấy Đà thành

Niềm tin và tấm lòng lành muôn nơi.

 

Áo lam, áo trắng tuyệt vời

“Thiên thần-Bồ tát” cứu người, dấn thân

Công an-Bộ đội vì Dân

Tuyến đầu trung dũng, xả thân dâng đời!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*]Toàn thế giới: Mắc nhiễm 17,453,208 ; Chết: 675,760