Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 92

0
610
PGO -

Thiền ca, đại dịch luận bàn:

Toàn cầu mắc nhiễm vạn ngàn có sao,

Xứ mình vẫn vài chục là bao

Truyền thông phòng tránh, phải nào câu viu (view)?

 

Hoảng hốt, lo lắng bao nhiêu

Ấy là “xúc tác” những điều không hay!

Vài chục ca bỗng mấy ngày

Đã bị phong toả,bao vây tứ bề!

 

Bình tĩnh, quan sát vấn đề

So với các nước chẳng hề là chi,

Có điều: Cảnh giác biên thuỳ

Đừng để “nhập lậu”mới thì an yên!

 

Đà Nẵng không phải vùng biên

Truyền thông không khéo-Cái tên ê chề,

Trung Quốc, Lào, Campuchia

Chung biên giới Việt-Đó kìa lo chung!

 

Biên giới đường bộ,đường sông

Tàu thuyền từ ở biển Đông canh chừng,

Đại dịch Cô-vít chưa dừng

Giữ tâm an lạc xin đừng âu lo!

 

Bảy tháng thế giới sững sờ

Thành tích chống dịch vô bờ Việt Nam,

Mấy ngày qua, dịch đã làm

Mấy ca mắc nhiễm, râm ran dân tình.

 

Chính phủ phản ứng thật nhanh

Áp dụng biện pháp điều hành “can qua”

Cố lên! Đà Nẵng, muôn nhà

Quan tâm chia sẻ với Đà thành ngay!

 

Hãy nhìn trăm triệu cánh tay

Giơ cao biểu thị tỏ bày luôn luôn,

Cùng với Đà Nẵng vui buồn

Hai tuần chớp mắt,hết buồn lại vui!

 

Mong sao đừng phải ngậm ngùi

Bất kỳ ai cả-Chỉ vui khải hoàn!

Vô thường-Vô ngã-Niết bàn

Từ-Bi-Hỷ-Xả yên an muôn nhà!

 

Cả nước theo dõi thảnh Đà

Theo là theo mãi, dõi là Từ-Bi

Tam độc là Tham, sân si

Phát tâm vô lượng, Từ-Bi muôn nhà!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo