Mỗi ngày một khúc thiền ca:  Khúc thiền ca thứ 91

0
1091
PGO -

Ai ơi hãy ngẫm sự này:

Chỉ sáu tuần đã mắc lây hai lần [*]

Nhắc lại, chỉ mới sáu tuần

Toàn cầu nhiễm mắc, bất thần gấp đôi!

 

Mười sáu triệu bảy gần rồi

Vẫn chưa dấu hiệu giảm thời sao đây,

Ngó nhìn số liệu mắc lây

Ngẫm suy đại dịch, biết ngày nào ngưng.

 

Cũng là “sự đặng chẳng đừng”

Nêu số người chết-Bỗng dưng xót lòng,

Chuyện đời sắc sắc, không không

Hơn sáu lăm vạn đã không trở về.

 

Bốn phương,tám hướng, trăm bề

Toàn cầu nhân loại, nhìn về Việt Nam

Chỉ tái xuất hiện nhiễm lan

Cả nước đồng loạt, trừ nan tức thì.

 

Câu chuyện Đà Nẵng ngẫm suy:

Tinh thần cảnh giác, đã vì niềm chung

Để rồi bạch hoá tới cùng

Nguyên nhân, nguyên cớ, tận cùng dịch lây.

 

Rành rành, tỏ giữa ban ngày

Ổ dịch không phải nơi này Hàn giang,

Biên giới phía Bắc lẻn sang

Quảng Ninh-Móng Cái, lên đàng đưa vô.

 

Nội gian, nội gián ô tô

Thẳng ra biên giới “ôm sô” vì tiền!

Siết chặt quản lý vùng biên

Đó là “Ổ dịch”-Đúng tên lúc này!

 

Chặn-Ngăn không để nhiễm lây

Không riêng Đà Nẵng, mà ngay biên thuỳ

“Cái quan thiên lý” thiên di

Đưa “nhập cảnh lậu”bất kỳ nơi nao!

 

Biên giới phía Bắc trở vào

Tây Nam và cả phía Lào quan tâm,

Ngăn không để dịch nhập xâm

Đó là tất cả quan tâm lúc này!

 

“Giãn cách” chặt mười bốn ngày

Điều trị dứt điểm mắc lây vừa rồi,

Sự tình sẽ rõ cả thôi

“Ổ dịch” đích thị là nơi…”Biên thuỳ”!

 

Giữ tâm an lạc Từ-Bi

Phác đồ y tế thực thi song hành !

“Thiên thần” áo trắng, áo xanh

Tuyến đầu, luôn xuất hiện nhanh, kịp thời!

 

Những vị Bồ Tát dâng đời

Từ-Bi-Hỷ-Xả sáng ngời thiện lương,

Niết bàn: Vô ngã, vô thường!

Phát tâm vô lượng-Tình thương đồng bào!

Luật gia Trần Thúc Hoàng
Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo