Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 89

0
324
PGO -

Chuyện về đại dịch hồi đầu

Khi nghe dịch lạ, nghĩ câu Đông thì,

Cúm đông còn gọi tên gì [*]

Trước mắt cứ phải tức thì chặn ngay!

 

Trải đà gần tám tháng rày

Con viurus lạ-Tên thay mấy lần,

Năm châu, bốn biển xa gần

Cô-vít mười chín “chuyển vần” thế gian.

 

Nhân loại đứng trước nguy nan

Bức tranh kinh tế: Một làn xám đen,

Thương vong nhân mạng ngày đêm

Chưa ngừng, mà vẫn tăng thêm hàng ngày.

 

Hai bảy,tháng bảy: Hôm nay

Hơn sáu lăm vạn-Từ nay lìa đời!

Mười sáu phẩy bốn triệu triệu người

Mắc nhiễm Cô-vít, cũng thời nguy nan!

 

Toàn cầu đứng trước muôn vàn

Khó khăn, thách thức, cơ hàn, can qua

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga

Giữ cái đầu lạnh, can qua rẽ đường…

 

Sự đời hai chữ vô thường

“Cái ngã”bùng phát: Khôn lường nguy nan!

Nhân loại hy vọng bình an

Vô thường,vô ngã-Luận bàn trước sau!

 

An toàn trước dịch hàng đầu

Việt Nam “biểu tượng” là câu tự hào,

Thành tựu và những ước ao

Ngót trăm ngày chẳng người nào nhiễm lây.

 

Vô thường cơn gió một ngày

Bỗng dưng Đà Nẵng, nhiễm lây bất ngờ,

Cái vô thường chẳng ai chờ

Nhưng khi đối diện nguy cơ phải phòng.

 

“Giãn cách xã hội”, khoanh vùng

Những kho kinh nghiệm, phải dùng hôm nay,

Thiền ca-Lục bát tỏ bày:

Giữ tâm an lạc-Lòng này an yên.

 

“Giãn cách” mười bốn ngày liền

Phác đồ y tế-Hành thiền lạc an,

Xong thời giãn cách: An toàn

Đà thành trở lại, muôn ngàn niềm vui!

 

Chỉ cò năm tháng nữa thôi

Hai nhiệm vụ kép đồng thời Việt Nam,

Chống dịch, chống giặc, diệt tham

Tăng trưởng kinh tế, vẻ vang lúc này!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] http://mnews.chinhphu.vn/Story.aspx?did=401988