Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 87

0
331
PGO -

Kỳ tích ngót một trăm ngày
Cả nước không để mắc lây cộng đồng,
Sự đời sắc sắc, không không
Bỗng dưng có kẻ “rải lông ngỗng”sầu.

Truy tìm”cơn cớ” từ đâu?
Bỗng dưng Đà Nẵng phải rầu,phải lo?
Vô thường, cơn gió bất ngờ:
Vi-rút Cô-vít sững sờ từ đâu?

Truy tìm những kẻ cầm đầu
Đường dây nhập cảnh, lậu từ khi nao,
Làm cho muôn triệu đồng bào
Đang an yên phải, ba đào nguy thay!

Hám lợi, hậu quả có hay ?
Nguy cơ tiềm ẩn: Lũ này Việt gian!
Chúng làm mất sự an toàn
Bình yên cuộc sống, rước nan trăm bề!

“Giãn cách xã hội”-tái tê
Tự do bỗng bị tứ bề khó khăn,
Yên lành, bỗng bị “trói chân”
Bịt ngay “lỗ hổng” an dân lúc này!

Khởi tố, trừng trị thẳng tay
Tìm cho ra kẻ đặt bày đầu têu!
“Giãn cách xã hội”-Khó nhiều
An dân trên hết,là điều làm ngay!

Mùa hè du lịch năm nay
Du lịch Đà Nẵng tiếc thay phải dừng,
Cũng là sự “đặng chẳng đừng”
“Giãn xã hội” bỗng dưng phải làm!

Cho hay: Nguy hiểm lòng tham
Bất chấp tất cả-Nguy nan nhãn tiền!
Giữ tâm an lạc, hành thiền
Phác đồ y tế-Đừng quên lúc này!

Thiền ca-Lục bát mong thay
Vài tuần dập dịch-Ổn ngay Đà thành!
Giải quyết gọn, xử lý nhanh
An toàn, vẫy gọi lữ hành khắp nơi!

Ngẫm hay, muôn sự trên đời
Tự do-Độc lập là nơi Niết bàn,
Toàn Dân phát hiện kẻ gian
Giữ gìn cuộc sống an toàn, tự do!

“Giãn cách”-Hạn chế tự do
“Giải pháp tình thế”-Cần cho lúc này !

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo