Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 84

0
841
PGO -

Giữ tâm an lạc muôn nhà

Đó là thuốc quý-Đó là Vắc xin,

Hoảng hốt,lo sợ: Vô minh

Ca nhiễm Đà Nẵng-Sự tình ra sao ?

 

Tinh thần trách nhiệm rất cao

Công an-Y tế đã vào cuộc ngay,

Thông tin trên dưới báo ngay

Kịp thời phong toả-Ngăn ngay tức thì.

 

Giữ tâm an lạc ,từ bi

Nói lời ái ngữ-Tức thì an yên,

Phác đổ y tế đừng quên

Từ-Bi-Hỷ-Xả: Thuốc tiên lúc này!

 

Thiền ca-Lục bát tỏ bày:

Đà Nẵng An lạc-Chẳng hay muộn sầu,

Thiền trí, thiền tuệ thật sâu

Quảng Nam-Đà Nẵng là câu kiên cường!

 

Cuộc đời vô ngã, vô thường

Giữ tâm an lạc: Tai ương đầu hàng,

Vô thường-Vô ngã-Niết Bàn

Ấy là thấu triệt-An yên muôn bề!

 

Tháng bẩy-Ơn mẹ Thanh khê

“Tứ trọng ân” đó-Muôn bề an yên,

Thiền ca-Lục bát hành thiền

Tập trung tuệ giác: Một miền Từ-Bi

 

“Tam độc” là “tham sân si”

Nhiễu nhương, đau khổ cũng từ đó thôi,

Niết Bàn thanh tịnh là nơi:

Giải thoát muôn sự, đó thôi: Niết Bàn !

 

Đại dịch, tất yếu tiêu tan

“Thành-Trụ-Hoại-Diệt”-Cũng làn gió thôi,

Vắc-xin phòng dịch có rồi

Nga và Âu Mỹ-Cũng thời Việt Nam!

 

Viêm phổi Vũ Hán phải tàn

Cũng như ngàn vạn nguy nan cũng vầy,

Từ-Bi -Hỷ-Xả tỏ bày:

Hai tuần-Đà Nẵng :Xứ này an yên !

 

Giữ tâm an lạc: Hành thiền

Ngũ hành sơn đó-Một miền kiên trung,

Tiền nhân khắc thạch ung dung[*]

Còn nay hậu thế, phải cùng nước non.

 

“Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn”

Và sao Non nước-Không hồn nước ta ?

Thiền ca-Lục bát cũng là

Trước là chống dịch, sau là niềm chung ./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] https://nguhanhson.org/news/vn-hoa-ngh-thut/tho/phn-ii-trang-th-xa-va-nay-v-ng-hanh-sn/