Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 81

0
348
PGO -

“Tấm gương phản chiếu Việt Nam

Lý tưởng, giá trị Asean tuyệt vời”!

Lời sáu trăm triệu con người

Đông Nam châu Á sáng ngời niềm tin!

 

Lời nhà nghiên cứu Ibrrahim [*]

“Chân tơ, kẽ tóc”- Niềm tin một nhà,

Hà Nội cùng Jakarta

Chung tay-Kỳ tích-Mái nhà Asean.

 

Đại dịch Cô-vít lan tràn

Chung tay đối phó, Việt Nam điển hình,

“Không tầm thường”-Một liên minh

Asean sẽ vươn mình muôn phương !

 

Toàn cầu biến động khôn lường

Ấy là cái sự vô thường mà thôi,

Tuệ giác quán chiếu khắp nơi:

Bình minh đang toả, rạng ngời Asean!

 

Ngăn không để dịch lan tràn

Nhiệm vụ tiên quyết Asean phải làm,

“Quốc gia vạn đảo”[**] nguy nan:

Gần bốn ngàn rưỡi “lìa đàn” đến nay!

 

Toàn cầu cho đến lúc này:

Hơn sáu ba vạn-Thương thay lìa đời!

Mười lăm phẩy bốn triệu người

Nhiễm lây Cô-vít, phải thời cách ly!

 

Giữ tâm vô lượng Từ-Bi

Việt Nam vẫn ổn, trong khi toàn cầu,

Đại dịch tiếp tục tăng mau

Cách ly chặt chẽ, là câu hiện hành!

 

Hiểm nguy hiện hữu rành rành

Nguy cơ”nhập lậu” vòng quanh biên thuỳ,

Nếu không cảnh giác,tức thì

“Dã Tràng xe cát” những gì uổng công!

 

Thiền ca-Lục bát những mong

Giữ gìn thành quả để không phụ lòng,

Những vị Bồ Tát tiên phong

Tuyến đầu không ngại-Khó khăn chẳng nề.

 

Chống dịch thắng lợi chưa về

“Thiên thần áo trắng” chẳng hề tiếc thân,

Trông xa rồi lại nhìn gần

Nâng niu thành quả toàn Dân lúc này.

 

Chớ vì thắng lợi-Men say

Chớ vì tăng trưởng, mảy may lơ là,

Chỉ cần lơ đễnh thôi mà:

“Ba năm nhóm củi”, cháy là một giây!

 

Giữ tâm an lạc hàng ngày

Tập trung tuệ giác- Đó đây hành thiền,

Hai “nhiệm vụ kép” trước tiên

Từ-Bi-Hỷ-Xả: an yên muôn nhà ./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*] https://baoquocte.vn/chuyen-gia-nghien-cuu-asean-viet-nam-la-tam-guong-phan-chieu-cac-ly-tuong-va-gia-tri-asean-119943.html