Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 80

0
1152
PGO -

“Hoạ vô đơn chí”: Vô thường

Là khi đại dịch, tai ương hoành hành,

Thiên tai trên khắp hành tinh

Hạn hán, lụt bão- Khắc tinh mùa màng.

 

Khống chế Cô-vít an toàn

Việt Nam tạm ổn, an toàn làm ăn,

Vẫn còn phía trước khó khăn

“Cô-vít nhập lậu” (Quảng Nam nhãn tiền).

 

Đề phòng cảnh giác thường xuyên

Chỉ cần “sơ sẩy”-Rất phiền: Nguy cơ!

An toàn ba tháng đến giờ

Đường dây nhập lậu bất ngờ lộ ra[*]

 

Phải truy tận gốc chớ tha

Chỉ vì hám lợi- Khéo là vạ lây,

An yên cho đến lúc này

Phải giữ thành quả, triệt ngay ”bom chờ”.

 

Thời tiết đó nắng, đây mưa

Miền Trung nắng cháy, bất ngờ Hà Giang

Mưa to, nước lũ trôi phăng

Cơ man tài sản và năm thân người [**]

 

“Nắng mưa là bệnh của Trời”

Làm nên bệnh nặng, con người có chăng?

Ai tàn phá những cánh rừng

Ai xây biệt phủ, dửng dưng ai người?

 

Ngẫm suy, sao lại lại đời

Đại dịch không chết, chết nơi đất mình

Mảnh đất Cha Mẹ ta sinh

Bất ngờ lũ cuốn, đưa mình về đâu.

 

Giờ này,bốn biển, năm châu

Gần sáu hai vạn, chết sầu uổng oan,

Hơn mười lăm triệu nhiễm lan [***]

Từ-Bi vô lượng, sẻ san nỗi niềm!

 

Giữ tâm an lạc, hành thiền

Cầu mong đất nước mọi miền an yên,

Hai “nhiệm vụ kép” trước tiên

“Phòng thủ dân sự” giữ yên muôn nhà.

 

Đại dịch-Viết khúc thiền ca

Từ-Bi-Hỷ-Xả cho ta muôn vàn,

Cho nhân loại được yên an

“Thành, trụ, hoại, diệt”-Dịch tàn nay mai (!)

 

 Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] https://www.google.com.vn/amp/s/m.thanhnien.vn/thoi-su/sau-quang-nam-co-them-27-nguoi-trung-quoc-khong-biet-bang-cach-nao-luu-tru-da-nang-1253989.amp

[**]https://m.baomoi.com/ha-giang-uoc-tinh-thiet-hai-tren-80-ty-dong-do-mua-lu/c/35769149.epi

[***] https://m.baomoi.com/events/coronavirus.epi