Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 77

0
353
PGO -

Đại dịch như trận can qua

Bể dâu một trận vượt qua kiên cường,

Vạn vật quy luật vô thường

Tỏ tường vô ngã, vô thường: An yên!

 

Ròng rã chín chục ngày liền

Ngăn không để dịch “tự nhiên” cộng đồng,

Toàn cầu: Nam, Bắc, Tây Đông

Cô-vít mười chín- Vẫn không chịu tàn.

 

Sáu mươi vạn lẻ chết oan

Mười bốn triệu bảy (đã gần) nhiễm lây,

Lịch sử hãy nhớ những ngày

Hành tinh xanh bỗng thế này: ”Tối đen”!

 

Toàn cầu thảm hoạ chớ quên

Hơn nửa năm phải “Tối đen, u sầu”

Nguy cơ nhiễm mắc tăng mau

“Ngôi làng tang tóc- Toàn cầu” bi thương.

 

Vô ngã, nhân quả, vô thường

Muôn đời chân lý của dương gian này,

Việt Nam xứ sở lành thay!

Nắm bắt vận hội- Chung tay tạo đà!

 

Toàn cầu trong trận can qua

Việt Nam yên ổn- Đó là niềm tin,

Là nơi yên ổn thanh bình

Cho doanh nghiệp ngoại thật tình đầu tư.

 

Cho hay: Cũng chẳng bất ngờ

Chân lý nhân quả bến bờ thiện tai [*]

Ngàn năm nhân ái đất này

Cũng là phước báu-Nghiệm thay nhãn tiền!

 

Làm lành, tránh dữ: Bụt Tiên

Quốc gia nghĩa hiệp làm nên phúc lành,

Xưa nay chân lý rành rành

“Mẹ Cha phúc đức, để lành cho con”!

 

Gia đình cũng thể nước non

Tu nhân,tích đức cháu con được nhờ!

Thương thay ai đó bây giờ

Coi thường nhân quả,bến bờ còn đâu!

 

Trí tuệ-Công đức-Sống lâu [**]

Từ-Bi-Hỷ-Xả là câu Phật Đà,

Thiền ca cầu chúc muôn nhà

Ấy là Quốc thái-Ấy là Dân an!

 

Cầu cho nhân loại bình an

Qua cơn đại dịch thế gian yên bình,

“Văn tế thập loại chúng sinh”[***]

Hơn hai thế kỷ: Như hình tiên tri (?!)

 

Những câu vô lượng Từ-Bi

Hai trăm năm lẻ- Nghĩ suy bây giờ,

Vô thường: Chớ có bất ngờ

Vô ngã: Chớ có hững hờ nhân gian!

 

Vô thường- Vô ngã- Niết bàn

“Tam pháp ấn Phật”-Nhân gian tỏ tường!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] Lành thay! (Lời tán thán của nhà Phật).

[**]Ý nghĩa lời niệm(chúc)A di đà Phật.

[***] Đại thi hào Nguyễn Du.