Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 76

0
1093
PGO -

Giữ tâm an lạc Thiền ca

Không để Cô-vít lan ra cộng đồng,

Đã hơn chín chục ngày ròng

“Nói không” nhiễm mắc mà lòng an yên.

 

Giữa cơ đại dịch hành thiền

Từ-Bi-Hỷ -Xả: Bụt-Tiên-Niết Bàn,

Đồng bào hải ngoại hân hoan

Đất Mẹ Việt đón từng đoàn về quê.

 

Tăng-Ni du học cũng về

Nam, phụ, lão, ấu mong về an yên,

Lành thay! Khắp xứ Rồng Tiên

Chăm lo, đưa đón con Tiên cháu Rồng.

 

Khẩu trang, chẳng phải bao đồng

Tuy là quà mọn, tấm lòng bao la,

Việt kiều ở Ca-Na-Đa [*]

Rưng rưng xúc động, nhận quà quê Cha.

 

Đơn sơ, quà mọn gọi là

Khẩu trang phòng bệnh quà quê nức lòng,

Nghĩa cử văn hiến Tiên -Rồng

Ngàn năm nhân ái-Tấm lòng Việt Nam.

 

Những việc đại sự phải làm

“Phòng vệ Dân sự” Việt Nam bắt đầu,

Ấy là phản ứng thật mau

“Dân an, Quốc thái” là câu rõ ràng.

 

Quốc gia là cấp uỷ ban [**]

Tỉnh, Thành, Ngành, Bộ và Ban nhất tề,

“Chống dịch, chống giặc”trăm bề

Thiên tai, lụt bão: Mùa Hè, mùa Thu.

 

An yên trước dịch mặc dù

Số liệu thế giới “vù vù” chưa ngưng,

Sáu chục vạn chết: Vô thường

Mười bốn triệu rưỡi khó lường nhiễm lây.

 

Lành thay! Ở xứ sở này

Thiền ca-An lạc, tỏ bày niềm tin,

Phước báu cho đất Việt mình:

Mong tàn đại dịch, vẫn bình yên: Tin!

 

Thiền ca-Lục bát đinh ninh:

Chân lý Nhân-Quả, nước mình an yên,

Từ-Bi-Hỷ-Xả: Hành Thiền

Vô thường-Vô ngã-Bụt Tiên-Niết Bàn!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*] https://m.baomoi.com/trao-khau-trang-cua-chinh-phu-tang-cong-dong-nguoi-viet-cac-tinh-mien-tay-canada/c/35737860.epi

[**]https://m.baomoi.com/thanh-lap-ban-chi-dao-phong-thu-dan-su-quoc-gia/c/35736547.epi