Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 74

0
410
PGO -

 

Miền Trung-“Đòn gánh” dẻo dai

Làm nên đất nước-Hình hài non sông,

“Đất nước mang hình cây cung”[*]

Nhà thơ đau đáu miền Trung ngày nào.

 

Sao mà da diết, dạt dào

Cây cung, đòn gánh đi vào thơ ca,

Cái nơi bão tố phong ba

Là nơi “phát tích” trường ca dâng đời.

 

Trường ca dào dạt khôn nguôi

Là khi thi tứ ơn người-Tổ tiên,

Lắng sâu khúc hát mẹ hiền

Xưa nay thi sỹ: Mẹ hiền là Tiên.

 

Giữ tâm an lạc hành thiền

Giữa mùa đại dịch-Thơ thiền miền Trung,

Là khi Chính phủ “ba cùng”

Về tâm lụt bão-Miền Trung nức lòng.

 

Tây Nguyên và dải miền Trung

Bao năm kháng chiến, một lòng trung kiên

Biết bao kiệt hiệt, tiền hiền

Xả thân cống hiến-Một miền địa linh.

 

Thời kỳ xây dựng,hoà bình

Tập Trung đột phá-Vươn mình vì sao,

Tri ân Chiến sỹ-Đồng bào

Hiến dâng tô thắm cờ đào Non sông.

 

Chống dịch,chống giặc đồng lòng

Nay sau đại dịch, ước mong những gì

Sức bật kinh tế là khi

Nơi nào cần vốn-Sẽ chi “đến nhà”[**]

 

Cải cách bộ máy phải là

Nơi nào “ngâm vốn” ắt là xử ngay!

Thông điệp rõ giữa ban ngày

Cuối năm vốn đọng-Phải thay con người.

 

Phục hưng sau dịch phải thời

Công khai minh bạch những người dửng dưng,

Đầu tư thúc đẩy miền Trung

Cấp vốn, giám sát đi cùng công khai!

 

“Cây cung”: Cung thủ phải tài

Bắn cho trúng đích-Dặm dài miền Trung,

Vui thay! Chính phủ đã cùng

Đã “Tri, kiến, ngộ”- Miền Trung tự hào.

 

Thiền ca-Lục bát vần nao ?

Chọn vần tin tưởng đặt vào miền Trung !

Dải đất mang hình “Cây cung”

Sức bật kinh tế-Miền Trung tràn đầy!

Luật gia Trần Thúc Hoàng
Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo
[*] Đất nước hình tia chớp(Chương 3)-Trần Mạnh Hảo.
[**]https://baomoi.com/dia-phuong-nao-can-chinh-phu-mang-tien-den/c/35727654.epi?fbclid=IwAR2g_iwVsVTMkNE0jirLKvdKujXFDty1TCf0lzAeSMpwyWZeK3zNJ8cBFzE