Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 71

0
942
PGO -

Mười ba phẩy bảy triệu gần [*]

Ấy là mắc nhiễm, phải cần nghĩ suy

Gần năm chín vạn chia ly

Toàn cầu thiệt hại, khác gì chiến tranh.

 

Đại dịch Cô-Vít hoành hành

Làm cho nước Mỹ điêu linh thế này,

Hơn ba triệu sáu mắc lây

Gần năm chín vạn-Cõi này lìa xa.

 

Từ-Bi-Hỷ-Xả thiền ca

Những lời ái ngữ-Chia xa, chia sầu

Cầu cho bốn biển, năm châu

Qua cơn đại dịch-Là câu an lành.

 

Lành thay! Đất Việt xứ mình

An yên trước dịch-Tâm linh phúc lành,

Cũng nhờ phản ứng rất nhanh

Chủ động ứng phó-Rành rành mọi nơi.

 

Ngợi ca đến thế được rồi

Thời “hậu đại dịch” muôn nơi nhớ là,

Tiếp tục phòng dịch muôn nhà

Phát triển kinh tế-Ấy là tồn vong.

 

Giải ngân vốn đầu tư công

Vẫn còn ì ạch là không được rồi,

Thủ tướng phải lệnh tức thời

Công nhân chờ việc, vốn khơi dòng vàng.

 

Hai nhiệm vụ kép ngổn ngang

“Phải xắn tay áo” cả làng phải lo,

Nước-Làng,Làng nước-Nhỏ to

“Làng là nước nhỏ, Nước to là làng”.

 

Cớ chi vốn đọng chẳng màng

Hai mươi tám tỷ tiền vàng đô la,

Kích cầu-Tác động muôn nhà

Nơi nào đọng vốn-Ắt là xử ngay !

 

Thiền ca-Lục bát tỏ bày

Cải cách mạnh mẽ, kiểu này không xong,

Chậm vốn,hãy xử từng”Ông”

Quan liêu,vô cảm-A tòng phải thay !

 

Gương soi tỏ giữa ban ngày

Vải thiều Lục Ngạn mùa này trúng to,

Ấy là sớm tối chăm lo

Mùa vàng-Tiền tỷ là do chuyên cần!

 

Có đâu làm việc lần khân

Câu giờ,mặc kệ làm Dân phiền lòng,

Bài toán “giải phóng” vốn công

Thủ tướng đã lệnh, nói không “chây ỳ”!

 

Hãy Hỷ-Xả, hãy Từ-Bi

Hãy vì đại sự-Tức thì An yên,

Thiền ca-Làm việc-Hành thiền

Tập trung trí tuệ-Là miền Bụt Tiên !

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*]

WORLD

13,692,919

586,845

8,148,576

USA

3,616,747

140,14

[**] https://m.baomoi.com/thu-tuong-yeu-cau-giai-quyet-3-dong-trong-giai-ngan-von-dau-tu-cong/c/35704651.epi