Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 70

0
1064
PGO -

Đã tròn ba tháng Việt Nam
Không có ca mắc Vu Han cộng đồng,
Thiền ca-Lục bát cầu mong
Đại dịch Cô-vít “sớm xong vòng đời”.

“Thành ,trụ, dị, diệt”cũng thời:
Có sinh, có diệt-Vòng đời dịch tan,
Đại dịch viêm phổi VuHan
Hơn nửa năm đã, điêu tàn khắp nơi.

Hơn năm tám vạn qua đời
Từ-Bi-Hỷ-Xả nói lời bi ai!
Mười ba triệu rưởi: Nhiễm lây[*]
Chỉ riêng nước Mỹ-Số này: Phần tư !

Việt Nam ”tỷ số” trong mơ:
Mắc nhiễm, dương tính-Bây giờ mười lăm,
Diệu kỳ, đã ngót nửa năm
Dùng nhiều biện pháp và tâm an hoà.

Thời “Hậu đại dịch” muôn nhà
Tập trung trí tuệ, tạo đà phục hưng,
Đồng hành hai mũi giáp công
Kinh tế phát triển, dịch không coi thường.

Quan tâm nội địa-Thị trường
Trăm triệu dân nhớ, dân thương hàng mình,
Lương thực cần giữ an ninh
Nông nghiệp phát triển, dân tình đỡ lo.

Trúng mùa, thóc gạo đầy kho
“Phòng cơ-Tích cốc” đừng cho xuất nhiều,
Nông dân cải thiện là điều
Thời cơ nắm bắt- giá: Điều quan tâm.

Đầu tắt, mặt tối quanh năm
An ninh lương thực, yên tâm nhớ người,
Nông dân-Nông nghiệp phải thời
Quan tâm đặc biệt-Ấy lời cha ông.

Có câu:”Nhất sỹ nhì nông
Hết gạo chạy rông, nhất nông” nhớ đời [**]
An ninh lương thực phải thời
Động viên, khích lệ cho người Nông dân.

Bộ máy nhà nước đỡ đần
Địa phương gắn bó-Nông dân được nhờ,
Thiền ca lục bát ước mơ
Nhà Nông cơ hội phất cờ giàu lên.

Sẽ còn nhiều những cái tên
“Ngon nhất thế giới”-Làm nên mùa vàng,
Ét-tê (ST) thơm gạo Sóc Trăng[***]
Hai lăm, hai sáu…Cũng rằng gạo ngon.

Thiền ca-Lục bát-Nước non
Gieo vần, nhặt chữ-Cháu con Tiên Rồng,
Tình yêu đất nước Biển Đông
Dạt dào lục bát-Gieo không thể dừng.

Gieo câu vô ngã, vô thường
Niết Bàn nắn nót- Tỏ tường Như Lai,
Thiền ca lục bát cho ai
Muôn triệu người Việt ngát đài hoa Sen.

An Lạc viết Lục bát thiền
Từ-Bi-Hỷ-Xả, Bụt Tiên Niết Bàn,
Vô thường, nắng núi mưa ngàn
Thiên tai, lụt bão-Nhớ bàn hôm nay!

 

Luật gia Trần Thúc Hoàng
Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] Thế giới: Mắc nhiễm: 13,461,399; Chết: 581,287
[**]”Nhất sỹ nhì nông, hết gạo chạy rông: Nhất nông,nhì sỹ” (Tục ngữ).
[***]Gạo ngon nhất thế giới: ST 25