Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 69

0
783
PGO -

Tổ chức y tế toàn cầu[*]

Đưa ra cảnh báo những câu “xanh rờn”,

Cô-vít mười chín tệ hơn

Là khi các nước “giận hờn” với nhau.

 

Là khi nhiều nước quên câu:

“Nguyên tắc cơ bản” bên nhau mới bền,

Việt Nam xin nhớ đừng quên

Nguy cơ còn đó: Vượt biên, trốn ngừa.

 

Mười bốn, tháng bảy buổi trưa

Mười ba triệu lẻ, vạn vừa hai tư,

Năm bảy vạn rưởi còn dư[**]

Chết vì đại dịch- Ngỡ như hoang đường.

 

Trách chi cơn gió Vô thường

Toàn nhân loại hãy tỏ tường nguồn cơn,

Nguy cơ dịch sẽ mạnh hơn

Ấy là toan tính thiệt hơn lúc này.

 

Toàn cầu ơi-Hãy chung tay

Kết liên sức mạnh, dẹp ngay dịch thù

Dương oai, diễu võ, âm u

Cường quyền,bạo ngược, thiên thu ê chề.

 

“Dẫu cho đất ruộng bề bề

Chi bằng có được cái nghề cầm tay”,

Tổ tiên người Việt cho hay:

Tham lam cho lắm, đắng cay rất nhiều.Biển Đông đất Việt mến yêu

Dang tay gìn giữ-Là điều muôn năm[***]

Vô thường, Vô ngã: Trăng rằm

Niết Bàn-An lạc ngàn năm Tiên-Rồng.

 

Nhân loại lên tiếng đồng lòng

Việt Nam cùng với Biển Đông ấy là,

Trái đất như một mái nhà

Chung tay gìn giữ, mới là văn minh!

 

Thiện chí thì hãy chứng minh

Tử bỏ tham vọng- Biết mình là ai,

Chân lý Vô ngã Như Lai:

Tương liên, tương tạo có sai bao giờ!

 

Vô thường: Cơn gió bất ngờ

Cuốn phăng tất cả- Chẳng chờ riêng ai,

Nhân quả-Báo ứng chớ sai

Làm lành-Tránh dữ- Thiện tai muôn đời.

 

Thiền ca, rạng rỡ nụ cười

Va-Bi-o-Tech sáng ngời niềm tin,

Tiến độ nghiên cứu Vắc-Xin [****]

Ngừa dịch Cô-vít, đinh ninh trình làng.

 

Vô thường-Vô ngã-Niết bàn

Tam pháp ấn Phật-Việt Nam ấy là:

Giữ tâm An lạc muôn nhà

Vô thường-Vô ngã là ta Niết Bàn.

 

Thiền ca-Lục bát hân hoan

Nhặt từng con chữ, chứa chan tình người,

Gieo vần Lục bát thảnh thơi

Thiền định,thiền tuệ- Nhớ lời Như Lai.

 

Hai sáu thế kỷ Phật đài

Hạt giống trí tuệ Như Lai ươm mầm,

Xứ sở Văn hiến ngàn năm

Từ-Bi-Hỷ-Xả ươm mầm muôn nơi.

 

Giữa cơn đại dịch: Nụ cười

Việt Nam rạng rỡ càng tươi, tự hào,

Tháng bảy: Cờ thắm máu đào

Nhắc rằng: Hãy nhớ biết bao anh hùng.

 

Lớp lớp con cháu Tiên-Rồng

Xả thân bờ cõi-Biển Đông muôn đời,

Thiền ca-Lục bát ghi lời:

“Biển Đông vạn dặm” muôn đời Việt Nam(!)

Luật gia Trần Thúc Hoàng
Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo
[***] Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.