Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 67

0
536
PGO -

Đã tám mươi tám ngày qua
Ngăn không để dịch lây ra cộng đồng,
Ấy là trước mắt thành công
Vô thường: Biến đổi, nên không lơ là.

Mắc nhiễm Cô-vít hằng hà
Tính con số triệu: Nay đà mười ba!
Năm mươi bẩy mốt vạn là:
Thương thay cho những Linh đà đi xa.

Nửa năm đại dịch trôi qua
Khác chi một trận can qua khốc tàn,
Người trọng bệnh, kẻ lìa đàn
Chúng sinh thập loại khóc than não nề.

Bể dâu một trận sơn khê
Đau thương,tang tóc-Tứ bề nhân gian,
Vô thường-Vô Ngã-Niết Bàn
Tam pháp ấn Phật-Luận bàn ngộ tri.

Nhắc hoài, nhắc mãi làm gì
Ngộ-Tri thấu triệt, Chớ vì vô minh
Rồng-Tiên đất Việt văn minh
Ngàn năm văn hiến-Nhớ kinh Phật đà

Vô thường-Vô ngã ấy là
Định luật bất biến-Hiểu ra: Niết Bàn,
Vô ngã: Hợp hợp, tan tan
Vô thường: muôn vật như làn gió bay.

Giữ tâm yên tĩnh, chẳng lay
Vô thường-Vô ngã: Mới hay Niết Bàn,
Cuộc đời ý nghĩa vô vàn
Từ-Bi-Hỷ-Xả: Niết Bàn muôn ơi.

Hành tinh xanh, vốn tuyệt vời
Lâu nay “Sổ mũi, hắt hơi” tại người,
Bể dâu một trận tơi bời
Nửa năm, trái đất phục hồi phần nao.

Cần chi phải hỏi vì sao
Con người ngưng nghỉ, tinh cầu được yên
Cho hay nhân loại triền miên
Làm Mẹ trái đất khổ phiền lắm thay(!)

Vì sao, bỗng mấy tháng này
Đại dương lắm cá-Nói ngay: Yên bình,
Vì sao bỗng thấy hành tinh
Xanh hơn một tý-Vì mình nghỉ ngơi.

Giản đơn chân lý trên đời
Nhân quả báo ứng-Luật đời hiển nhiên,
Vô thường, là sự biến thiên
Vô ngã, ấy sự tương liên muôn loài.

Lành thay! Giác ngộ Như Lai
Chỉ ra muôn lối, ai chưa tỏ tường?
Bể dâu-Đại dịch bi thương
Sửa sai còn kịp-Ấy đường thiện lường.

Thiên hà, vũ trụ muôn phương
Trái đất nhỏ bé-Hãy thương Mẹ hiền,
Đừng làm cho Mẹ khổ phiền
Ấy là nhân loại kết liên phục hồi.

Đại dịch, một trận tơi bời
Vẫn chưa dấu hiệu giảm vơi lúc này,
“Thành, trụ, hoại, diệt” xưa nay
Như Lai đã dạy-Câu này: tất nhiên(!)

Lành thay! Xứ sở Rồng-Tiên
Viêm phổi Vũ Hán: ”Đứng bên mà nhìn”(!)
Giữ tâm An lạc: Vắc-Xin
Phác đồ Y tế: Giữ gìn muôn nơi.

“Ngẫm hay, muôn sự tại trời”
Ấy là Cụ Nguyễn-Nói lời Như Lai,
Vô thường-Vô ngã là hai
Niết Bàn: ấn ngọc-Thiện tai ba điều!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo