Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 66

0
358
PGO -

Thiền ca viết lúc nửa đêm
Khúc sáu mươi sáu: Cái tên trong ngần,
Ngợi ca áo trắng Thiên thần
Là những thầy thuốc, tinh thần Việt Nam.

Vô thường- Vô ngã- Niết bàn
Điểm tin buổi tối, muôn vàn ngợi ca
Truyền thông quốc tế nơi xa
Ấy là xứ sở quê nhà bệnh nhân.

Báo chí từ Vương quốc Anh
Hết lời khâm phục tinh thần Việt Nam,
Thiên thần áo trắng, áo lam
Tận tuỵ, nghĩa hiệp- Việt Nam sáng ngời.

Hồi sinh cái chết tuyệt vời:
Đó là biểu tượng- Nói lời thành công,
Đại dịch Nam-Bắc-Tây-Đông
Việt Nam giữ vững, vẫn không hề gì.

Vô lượng, hai chữ Từ-Bi
Làm nên chiến thắng Cô-Vi tự hào,
Đại dịch vẫn cứ tăng cao
Cuối ngày, điểm báo, thể nào mà tin.

Gần năm bẩy vạn sinh linh[*]
Hồn lìa khỏi xác-Biết mình phương nao,
Gần mười ba triệu lao đao[**]
Toàn cầu nhiễm mắc, nhìn vào xót xa.

Chuyên cơ nay trở về nhà
Đi là giúp bạn, về là đón Dân,
Đồng bào đang ở nước Anh
Nay về quê mẹ-“uy danh” tự hào.

Thiền ca -Lục bát tuôn trào
Gieo vần, gieo mãi-Tự hào Việt Nam,
Phía trước dầu vẫn gian nan
Chống dịch-Tăng trưởng, luận bàn quyết tâm

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*],[**] Mắc nhiễm:2,935,01, Chết: 569,204.