Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 65

0
1036
PGO -

Thiền ca Lục bát- Như Lai

Là ngày Chủ nhật, mười hai tuyệt vời,

Phi công Anh quốc nói lời

Một vòng sinh tử, cuộc đời mắn may.

 

“Bệnh nhân chín mốt” tỏ bày

Cám ơn tất cả- Lúc này Việt Nam,

Trải gần hai tháng gian nan

Đội ngũ Thầy thuốc Việt Nam tuyệt vời.

 

Ra về lòng những đầy vơi

Đầy nhờ khỏi bệnh, và vơi: Nỗi buồn,

Tạm xa mảnh đất yêu thương

Hồi sinh cuộc sống- Phi thường xiết bao.

 

Bệnh viện Nhiệt đới ngày nào

Tận tâm chữa trị, xiết bao ân tình

Bệnh viện Chợ Rẫy hồi sinh

Kể sao cho hết ân tình lớn lao.

 

Niềm vui, xúc động dâng trào

Việt Nam tất cả, biết bao ân tình

Từ cõi chết, được hồi sinh

Đáy lòng tất cả nghĩa tình Việt Nam.

 

Vô thường- Vô ngã- Niết Bàn

Tam pháp ấn Phật, cứu nan diệu kỳ

Những vị Bồ Tát ngành Y

Rạng danh Tổ Quốc: Từ- Bi cứu người.

 

Đại dịch chưa dứt, chưa thôi:

Gần năm bẩy vạn cuộc đời lìa xa,

Gần mười ba triệu chín ca

Mắc nhiễm viêm phổi- Ấy là nỗi đau.

 

Chúng sinh, đồng loại như nhau

Từ-Bi-Hỷ-Xả, là câu thực hành

Là Tâm, Khẩu, Ý thiện lành

Nhân quả báo ứng- Cao xanh tỏ tường.

 

Thiền ca Tổ quốc quê hương

Cầu siêu liệt sỹ- Chiến trường năm nao[**]

Ngàn vạn kiệt hiệt máu đào

Nhuộm cờ Tổ quốc năm nào Vị Xuyên.

 

Các anh hùng mãi còn tên:

Anh hùng- Kiệt hiệt, giữ yên đất này

Thiền ca- Lục bát tỏ bày

Tri ân Liệt sỹ ngày ngày, tháng, năm !

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*] Toàn Thế giới,mắc nhiễm: 12,847,151; Chết: 567,73

[**] https://m.baomoi.com/linh-thieng-dai-le-cau-sieu-cac-anh-hung-liet-sy-tai-nghia-trang-vi-xuyen/c/35660721.epi