Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 63

0
400
PGO -

Thiền ca-Khúc thứ sáu ba

Như Lai-Lục bát chốc đà ba thiên[*]

Ba ngàn câu Lục bát- Thiền

Gieo vần, gieo mãi đến miền Thiên thai.

 

Ru hồn, niệm Phật Như Lai

Siêu sinh, tịnh độ hồn ai phiêu bồng,

Vô thưởng: Khi có khi không

Sao dời, vật đổi-Nỗi lòng mà chi.

 

Vô ngã: Là nghĩa bất kỳ

Từ thân đến vật- Cũng thì kết liên,

“Ngã chăng”- Chỉ có cái tên

Chỉ là ghép nối- Kết liên mà thành.

 

Muôn loài, vạn vật có danh (?)

Chỉ là tưởng vậy- Sự tình có đâu,

“Tam độc”: Nguồn gốc khổ đau

Vô thường, Vô ngã: Ngọc châu- Niết Bàn.

 

Ấy là tĩnh lặng-Yên An

Buông bỏ “Tam độc”: Niết Bàn, Bụt-Tiên,

Chân lý Nhân- Quả tất nhiên:

“Nhân nào- Quả nấy”, Hãy Thiền-Nghĩ suy.

 

Phát tâm vô lượng Từ- Bi

Sẻ chia đồng loại, những gì can qua,

Sự khổ- “Tam độc” mà ra

Từ-Bi-Hỷ-Xả cho ta Niết Bàn.

 

Chung tay Thế giới kết đoàn

Chống giặc Cô-vít, trừ nan toàn cầu,

Lệ nhoè-Nét mặt u sầu[**]

Ngài Tổng giám đốc nói câu đau lòng.

 

Đoàn kết chống kẻ thù chung:

Viêm phổi Vũ Hán, phải cùng chung tay

Chia rẽ, chúng lớn từng ngày

Tại sao không thể chung tay cơ hàn?

 

Hoa Kỳ trong lúc gian nan

Đơn phương rút khỏi ”Ủy ban” lúc này,

Y tế Thế giới có hay ?

Chỉ vì Nhiễm-Chết, đắng cay quá nhiều.

 

Trách rằng: Mỹ đóng tiền nhiều

Mà sao bộ máy quan liêu nỗi này,

Sao không thông báo dịch lây

Sao không cảnh báo kịp ngay tức thì(?!)

 

Thiền ca Lục bát Từ-Bi

Thiện lành muôn nẻo- Và khi nan đề,

Việt Nam thành thị, thôn quê

Muôn người như một, nẻo về an yên.

 

Lành thay! Xứ sở Rồng-Tiên

Kinh điển nhà Phật- Bén duyên xứ này

Thiền ca Lục bát Như Lai

Từ-Bi-Hỷ-Xả ngát đài hoa Sen.

 

Thành quả chống dịch ghi tên

Việt Nam mãi mãi- Đứng trên đầu thù,

“Chống dịch- Chống giặc” mặc dù:

Chưa giàu mạnh lắm, vẫn như anh hào.

 

Lo cho Tổ quốc- Đồng bào

Sẵn sàng tương trợ nước nào hiểm nguy,

Ấy là vô lượng Từ-Bi

Vô thường, Vô ngã- Ngộ tri Niết Bàn.

 

Thiền ca Lục bát hân hoan

Nhặt từng con chữ: Lạc An gieo vần,

Bằng bằng, trắc trắc-Bỗng trầm

Thiền ca- Lục bát gieo vần Như Lai.

 

Hai sáu thế kỷ Phật đài

Quyện hoà với xứ sớ này: Rồng-Tiên

Năm ngàn năm ấy vững bền[***]

Việt Nam văn hiến, xứ Tiên và Rồng !

 

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*] Thiên(Hán-Nôm): Ngàn,Nghìn.

[**] https://m.baomoi.com/tong-giam-doc-who-khoc-tai-hop-bao-ve-covid-19-keu-goi-doan-ket-chong-dich/c/35647052.epi

[***] 2879TCN-2020.