Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 62:

0
851
PGO -


Điểm tin số liệu hàng ngày

Mùng mười tháng bẩy, năm này hai mươi[*]

Năm trăm, năm bẩy ngàn người

Trên toàn thế giới lìa đời- Hỡi ôi!

 

Mười hai triệu, bốn vạn người

Mắc nhiễm viêm phổi- Chớ thời chủ quan,

Dịch bệnh đang lúc nguy nan

Thương vong vùn vụt, vô vàn hiểm nguy.

 

Thiền ca, viết khúc Từ-Bi

Là lời Ái ngữ, xua đi khốc tàn,

Vô thường- Vô ngã- Niết bàn

“Tam pháp ấn” Phật- Muôn vàn diệu vi.

 

Vô thường: Chẳng chắc chắn gì

Vô ngã: Là chẳng có gì riêng đâu,

Tham-Sân-Si ấy : Khổ-Sầu

Từ-Bi-Hỷ-Xả diệt đau: Niết Bàn(!)

 

Cuộc đời sẽ đẹp muôn vàn:

Chúng sinh muôn loại, nhân gian yên bình

Chuyện bệnh nhân nặng hồi sinh

Phi công Anh quốc, chứng minh rõ là:

 

Từ-Bi-Hỷ-Xả : Thiền ca

Làm nên kỳ tích, bao la tình người,

“Đá mềm, chân cứng” người ơi!

Thương người như thể cuộc đời của ta.

 

Gieo vần Lục bát -Thiền ca

Nhặt từng con chữ, thiết tha tình đời

Từ-Bi-Hỷ-Xả hỡi người

Xua đi nỗi khổ, cho đời Lạc An.

 

Nhân loại đang lúc nguy nan

Từ-Bi-Hỷ-Xả: Tiêu tan nỗi sầu,

Tương liên, tương tác cùng nhau

Ấy là tương tạo- Cùng nhau phục hồi!

 

Toàn cầu không thể “rối bời”

Qua cơn đại dịch- Khắp nơi phục hồi,

Việt Nam chống dịch tuyệt vời

An toàn- Không để cho người nhiễm lây.

 

Phòng ngừa, chủ động bao ngày

Giữ gìn thành quả: Ngăn lây cộng đồng,

Đồng thời hai mũi tiến công

Tăng trưởng kinh tế- Cộng đồng an yên.

 

Giữa mùa đại dịch khúc thiền:

Tập trung tăng trưởng: Là thiền Tuệ-Tâm,

Trước là cho đến cuối năm:

An yên, Tăng trưởng- Tuệ- Tâm hành thiền(!)

 

Sau là toàn cõi vững bền

“Chống dịch- Chống giặc” giữ yên cõi bờ,

Cô-vít mười chín, vẫn chờ:

Chủng mới bùng phát, hững hờ rất nguy(!)

 

Lại thêm dịch hạch-Chớ vì:

Chủ quan-Nguy hiểm, phải ghi: “Đề phòng”(!)

Ngổn ngang phía trước: Những mong

Giữ yên bờ cõi-Biển Đông giữ gìn(!)

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] 2020.