Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 59

0
581
PGO -

Gieo vần lục bát thiền ca:

Cầu cho đại dịch- Can qua chóng tàn,

Gần năm tư vạn chết oan

Mười một triệu sáu, nhiễm lan mắc vào.

 

Hoa Kỳ-Quốc khánh tăng cao

Gần ba triệu nhiễm, xếp vào đầu tiên

Hơn mười ba vạn cái tên

Tiễn đưa mãi mãi vào miền Thiên thai.

 

Quốc gia khốn đốn thứ hai

Xứ sở bóng đá- Anh tài Braxin,

Gần sáu lăm vạn sinh linh

Lìa đời vì dịch- Bệnh tình không qua.

 

Hơn mười sáu vạn là ca

Mắc nhiễm viêm phổi nghĩ mà xót xa,

Ấn Độ đang đứng thứ ba

Gần bảy mươi vạn ca đà nhiễm lây.

 

Gần hai chục vạn chia tay

Cõi đời-Linh hỡi- Từ nay vĩnh hằng,

Nước Nga đứng thứ tư chăng ?

Hơn sáu tám vạn ca rằng: Nhiễm lây.

 

Lại hơn một vạn chia tay

Xứ Bạch dương hỡi, xót này bi ai

May thay cho xứ sở này:

Vừa qua đã kịp chế ngay thuốc ngừa.

 

Pe-Ru số liệu chẳng vừa:

Hơn ba chục vạn- Dịch chừa ai đâu,

Gần một vạn sáu nỗi đau

Tóc tang thay cảnh giọt sầu chia ly.

 

Xứ sở bò tót thấy gì?

Tây -Ban-Nha hỡi- Dich đi hướng nào,

Hơn hai vạn tám đồng bào

Từ nay vĩnh viễn đi vào cõi xưa.

 

Gần ba chục vạn “nắng mưa”

Viêm phổi Vũ Hán chẳng chừa ai đâu

Điểm qua sáu nước “Top” đầu

Thiền ca lục bát nghẹn câu đau lòng!

 

Lành thay! Xứ sở Tiên-Rồng

Việt Nam ta đó, vẫn không hề gì!

Đẩy lùi đại dịch là khi:

Đồng lòng như một- Khó gì cũng qua!

 

Sang giai đoạn mới đó là

Chống dịch, chống giặc- Tạo đà ”phục hưng”

Chưa hậu đại dịch coi chừng

“Chủ quan khinh địch” xin đừng: Nhớ cho.

 

Giữ tâm An lạc vô bờ

Đề cao cảnh giác-Chữ ngờ muôn khi,

Phát tâm vô lượng Từ-Bi

Vắc-xin đặc hiệu- Dịch gì cũng tan.

 

Nói lời ái ngữ hân hoan

Cũng là thuốc trị vô vàn nan y,

Vô thường,vô ngã nghĩ suy

Nhân-Duyên- Quả ấy, muôn khi đó mà.

 

Thời kỳ đại dịch chưa qua

Gieo vần lục bát thiền ca ngày ngày,

Mai sau nhớ lại hôm nay

Những ngày đại dịch tỏ bày Từ-Bi.

 

“Tam độc” ấy: Tham-Sân-Si

Ngọn nguồn đau khổ, ích gì cho ai,

Chiến tranh-Dịch bệnh-Thiên tai

Tham-Sân-Si đó: ”Nhân tai” nguyên hình.

 

Như Lai từ thuở bình sinh

Lời vàng ý ngọc đinh ninh như vầy:

Niết bàn- Cuộc sống hôm nay

Từ-Bi-Hỷ-Xả: Là đây Niết bàn…

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo