Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 58

0
1305
PGO -

Việt Nam đã tám mươi ngày

Không để Cô-vít nhiễm lây cộng đồng,

Xứ sở con Lạc, cháu Hồng

Được nhờ phước báu Tiên-Rồng phải chăng?

 

Phước báu thêm với câu rằng

Nhờ ơn Tiên tổ-Kết đoàn quốc gia,

Chống dịch trên dưới một nhà

“Triều đình-Đại chúng” câu là bên nhau…

 

Tin từ Y tế toàn cầu[*]

Mắc nhiễm kỷ lục tăng mau bất ngờ,

Thế giới sau hai bốn giờ[**]:

Hai mốt vạn lẻ-Âu lo tình hình.

 

Hoa Kỳ và Mỹ-La tinh

Châu Âu, rồi đến tình hình Trung Đông,

Đọc những con số nỗi lòng

Đông Nam châu Á: đứng dòng thứ tư.

 

Giữ gìn thành quả từng giờ

Lơ là, hờ hững, nguy cơ bất ngờ,

Tuyệt sao kinh Phật Dược sư

Giữ tâm An lạc cũng như phòng ngừa[***]

 

Chân lý nhân quả vô bờ

Phước báu đất Việt cũng nhờ Tổ tiên,

Ân đức những bậc tiền hiền

Hậu duệ hãy xứng với nền Tổ tiên.

 

Ngàn năm văn hiến vững bền

Lấy câu đại nghĩa làm nên phúc lành,

Vô thường, vô ngã: Vòng quanh

Hoạ-Phúc cũng tự Ác-Lành nhân duyên.

 

Vô thường định luật chớ quên

Không không, sắc sắc có bền chi đâu,

“Hoạ vô đơn chí” là câu:

Thiên tai-Dịch bệnh có đâu bất ngờ.

 

Vần xoay hạn hán đến mưa

Lũ lụt, giông bão-Vận cơ mùa màng,

Phục hồi kinh tế mở mang

“Chống dịch,chống giặc” chuyển sang song trùng.

 

Chống dịch xuyên suốt đến cùng

Phục hồi, phát triển việc chung muôn nhà,

Thiên tai-Dịch bệnh chưa qua

Chủ động ứng phó-Luôn là đầu tiên.

 

Phát triển kinh tế vững bền

Đầu tư công mạnh, kết liên hạ tầng,

“Nông nhàn” đại dịch câu rằng:

Đầu tư mạnh mẽ hạ tầng giao thông.

 

Đồng bằng châu thổ Cửu Long

Kho lẫm lúa gạo-Giao thông phải liền,

Giải ngân vốn đọng đừng quên

Mệnh lệnh nhà nước và tiền của Dân.

 

Cú “huých” phát triển đang cần:

Nói không sách nhiễu, lần khân đợi chờ,

Công chức khác với nhà thơ

Lương là tiền thuế, vật vờ đuổi ngay!

 

Thiền ca lục bát tỏ bày:

Hai “nhiệm vụ kép” lúc này phải nghiêm,

Nhiệm vụ công chức :Như ”thiền”

Tập trung cao độ,tạo nên vững bền (!)

 

Quan tâm khu vực vùng biên

Chống dịch,chống giặc-Giữ yên biên thuỳ,

Đề phòng lũ lụt phải thì

Quan trắc, chủ động bất kỳ ở đâu.

 

Dự báo đúng, ứng cứu mau Trước

mùa lụt bão là câu đề phòng,

Thiên thai-dịch bệnh song trùng

“Hoạ vô đơn chí” Lo chung muôn nhà (!)

 

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] WHO

[**] https://m.baomoi.com/who-ghi-nhan-ngay-co-so-ca-mac-covid-19-moi-tren-toan-cau-cao-nhat/c/35588202.epi

[***] https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Phật_Dược_Sư