Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 55

0
559
PGO -

Đại dịch Cô-vít đến nay
Mùng hai tháng bẩy, vẫn đầy gay go,
Toàn cầu số liệu dần to
Gần năm hai vạn, chết do dịch này[*]

Gần mười một triệu ai hay ?
Viêm phổi Vũ Hán nhiễm lây ai tường?
Mừng thay đất nước, quê hương
Vẫn yên một cõi, phi thường làm sao !

Niềm tin yên ổn dâng trào
Giữ tâm an lạc- Bước vào lo toan,
“Cỗ xe tam mã” căng tràn
Đầu tư, Xuất khẩu, luận bàn căn cơ.

Tiêu dùng: Trăm triệu dân chờ
Thị trường nội địa- Trong mơ chớ hoài,
Chủ quyền lãnh thổ một hai
Là điều tiên quyết- Chớ ai hão huyền(!)

Cho dù thế giới biến thiên
Việt Nam luôn một lòng kiên mọi bề
Chủ quyền toàn vẹn lời thề
Đa phương, đa dạng, tứ bề an yên !

“Mục tiêu kép”- Phải làm liền:
Tăng trưởng kinh tế, giữ yên mọi bề,
Dẫu cho đại dịch gớm ghê
Chống dịch, Tăng trưởng chẳng hề buông lơi.

Một là, quán triệt muôn nơi
Thời cơ-Thách thức phải thời nghĩ suy,
Hai là, bộ máy phải thì:
Khơi dòng thông thoáng, chớ vì nhiễu nhương.

Ba là, đừng có “vấn vương”
“Nóng ruột lên chớ”-xem thường là sao
Giải ngân(!)(vốn đọng vẫn cao)
Bốn là, giải pháp thế nào nội thương?

Năm là, cái thói nhiễu nhương
Làm sao cho thoáng- Dân thương mới là,
Thứ sáu: tất cả muôn nhà
Hãy cùng hiến kế- Mới là dựng xây(!)

Thứ bảy, Chính phủ tỏ bày:
Thu hút đa dạng, điều hay muôn nhà
Nội và ngoại lực chúng ta
Ấy là mong muốn, ấy là niềm chung.

Thiền ca lục bát nỗi lòng:
Chân lý nhân quả theo cùng muôn nơi,
Vô thường, Vô ngã muôn đời
Chứng cùng chân lý muôn nơi hành thiền…

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] WORLD 10,809,998; 519,05