Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 51

0
670
PGO -

Đại dịch Vũ Hán hoành hành
Hội nghị Ba sáu(36) kết thành niềm tin,
A-xi-an(Asean)một tầm nhìn:
Gắn kết, thích ứng, niềm tin vững bền.

Duy trì tăng trưởng vượt lên
Chủ động, thích ứng không quên phòng ngừa,
Việt Nam chủ động phất cờ
Dẫn dắt nội khối sao cho kết đoàn.

Mười nước như một hân hoan
Đề cao năng lực Việt Nam tuyệt vời,
Sáng kiến thích ứng muôn nơi
Chủ động ứng phó kịp thời lo toan.

Toàn cầu trong lúc nguy nan
Hội nghị Ba sáu(36) như làn gió xuân,
Hỡi sáu trăm triệu công dân:
Mái nhà chung một: A-xi-an đồng lòng.

Nhìn sang Nam-Bắc-Tây-Đông
Hơn mười triệu nhiễm mà lòng xót xa,
Hơn năm mươi vạn lìa xa[*]
A-xi-an hãy: Một nhà phòng nan.

Vô thường,Vô ngã -Luận bàn:
Ấy là định luật nhân gian muôn đời,
Vô ngã: không chỉ “cái tôi”
Tương liên,tương tác sẽ thời thịnh hưng.

Vô thường: định luật khôn cùng
Không không, sắc sắc bao trùm thế gian,
Hội nghị ba sáu A-xi-an
Cùng chung nhận thức, kết đoàn Việt Nam.

Ngẫm hay, kinh điển A-Hàm[**]
Như Lai giác ngộ-Mạn đàm sáng soi,
Là “Tứ diệu đế” tuyệt vời
Là “Bát chính đạo” muôn nơi thiện lành.

Là “Nghiệp”, ”Duyên khởi” vòng quanh
“Nhân duyên” Thập nhị, rành rành nhân gian
Địa cầu tươi đẹp muôn vàn
Tương liên, tương tạo, tác thành ”Thiện duyên”.

Vượt qua đại dịch chí bền
Kết liên sức mạnh làm nên diệu kỳ,
Thiền ca lục bát Từ-Bi
Lòng lành ngâm khúc :”Asean thiền”…

Dù cho muôn sự ngả nghiêng
Thiện lành luôn gắn chữ thiền tĩnh tâm,
Từ -Bi: An lạc Việt Nam
Đông-Nam-châu Á kết đoàn yêu thương.

Muôn vật biến đổi không ngừng
Gói trong hai chữ “Vô thường” giản đơn,
“Vô ngã”: Hai chữ không hơn
Vạn sự nương tựa: Sống còn muôn nơi(!)

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*]: WORLD Nhiễm mắc: 10,087,553; Chết: 501,42

[**] https://vi.m.wikipedia.org/wiki/A-hàm