Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 50

0
710
PGO -

Đại dịch cho đến hôm nay
Toàn cầu lên đến số này xót xa:
Gần năm mươi vạn lìa xa[*]
Bể dâu như trận can qua khốc tàn.

Hơn chín triệu chín thật oan[**]
Bỗng dưng nhiễm mắc VuHan[***] nhói lòng,
Nguyện cầu Nam-Bắc-Tây-Đông
Qua cơn đại nạn thì lòng mới yên.

Giữ tâm An lạc, hành thiền
Bỏ qua phiền muộn chớ quên điều này,
Khẩu trang đeo, nhớ rửa tay
Thường xuyên cẩn trọng, bệnh này gớm ghê.

Cư dân biên giới cận kề
Đề cao cảnh giác mọi bề, phòng nan
Phòng dịch gắn với phòng gian
Giữ yên trật tự, phòng nan mọi bề.

Thành thị và chốn sơn khê
Khẩu trang y tế, chớ hề chủ quan,
Bức tranh đang đẹp vô vàn
An toàn một cõi- Việt Nam tuyệt vời (!)

Xót thương đồng loại xứ người
Gian nan “vật lộn” bời bời gay go,
Thiền ca chia sẻ vô bờ
Từ bi vô lượng- Mong chờ dịch qua.

A-xi-an(Asean) một mái nhà
Kết liên sức mạnh vượt qua lúc này,
Nội khối đoàn kết chung tay
“Chống dịch- Chống giặc” tỏ bày niềm tin.

Hoa Kỳ và ở Braxin
Đang là tâm dịch, hãy nhìn ngộ ra
Đại dịch chớ có lơ là
Đề cao cảnh giác, chớ mà chủ quan!

Những mong đồng loại vượt nan
Qua cơn dâu bể, mới an mọi bề
Thiền ca, Bồ tát vọng về
Như Lai đã dặn- Chớ hề âu lo.

Hãy Thiền- Định- Tuệ sao cho
Từ-Bi-Hỷ-Xả: Bến bờ lạc an,
“Tứ vô lượng” ấy muôn vàn
Chìa khoá vi diệu giải nan diệu kỳ(!)

 Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*],[**] WORL mắc nhiễm: 9,910,068 chết:496,99
[***]Viêm phổi Vũ Hán( Covid-19)