Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 49

0
680
PGO -

Số liệu đại dịch não nùng[*]:
Hơn chín triệu bảy nhiễm cùng dịch ôn,
Hơn bốn chín vạn linh hồn
Lìa xa dương thế- Dịch ôn tày trời(!)

Thiền ca thống thiết hỡi người
Siêu sinh, tịnh độ cõi trời Thiên thai
Bệnh nhân nhiễm mắc những ai
Cầu mong sớm khỏi, dặm dài tình thương.

Đại dịch Cô- vít tai ương
Âu là cái sự Vô thường mà thôi!
Lành thay- Đất nước chúng tôi:
Việt Nam vẫn giữ, người người an yên.

Chỉ mong nhân loại tương liên
Cùng nhau tương tạo vững bền cho nhau,
Vô ngã: Tương tác nhiệm nhau
Vượt qua đại dịch, cùng nhau hài hoà.

“Sự thật cao quý” rõ là:
Sinh- Lão- Bệnh- Tử, ấy là khổ đau
Xa lìa yêu thích cùng nhau
Gắn cùng không thích: Khổ đau ấy là.

Khổ đau của khổ đau mà:
Sinh-Lão-Bệnh-Tử, chia xa cũng vầy
Khổ đau của sự đổi thay
Ngẫm cho tường tận, mới hay Vô thường

Khổ đau từ nghiệp tai ương
Cũng là sự thật vấn vương cõi đời,
Này đây, sự thật muôn nơi
Buông bỏ thèm khát, hết thời khổ đau.

Như Lai giác ngộ nhiệm màu
Con đường giải thoát khổ đau tuyệt vời,
Ấy là tám sự [**] muôn nơi
“Sự quán” đúng đắn, người ơi một là.

Suy nghĩ đúng đắn trong ta
Nói năng đúng đắn,cũng là thứ ba
Hành động đúng đắn thật là
Sinh sống đúng đắn hài hoà: Thứ năm

Nỗ lực đúng đắn, chú tâm
Tư duy-Thiền định chuẩn tầm thiện lương,
Ấy chính là tám con đường
Phép màu giải thoát đau thương cõi đời.

“Bát chính đạo” ấy muôn nơi
Phép màu hoá giải cõi đời khổ đau,
Nói không với nỗi muộn sầu
Giữ tâm An Lạc- Nói câu an lành.

Thiền ca lục bát: Trời xanh
Nhặt từng con chữ viết thành thiền ca,
Trời xanh, Vũ trụ bao la
Những vần lục bát thiết tha cuộc đời.

Đại dịch vùng vẫy muôn nơi
Việt Nam vẫn giữ, muôn người an yên
Ngẫm hay: Con cháu Rồng-Tiên
Phúc lành bóng toả- Người Hiền tri ân!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] WORLD 9,710,402 491,78
[**]”Bát chính(chánh)đạo.