Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 46

0
509
PGO -

Hỡi ôi! Đại dịch chưa dừng

Năm châu, bốn biển chưa ngừng hiểm nguy,

Thiền ca, câu lục nghĩ suy

Câu bát quán chiếu, từ bi ta thiền.

 

Việt Nam,trên khắp mọi miền

Cô-vít mười chín đã nghiêng nón chào,

Đề phòng và cảnh giác cao

Giữ tâm An lạc- “Liều cao” thuốc ngừa.

 

Mới nhìn số liệu buổi trưa:

Ba ngày Thế giới cơn mưa lệ trào,

Gần bốn bảy vạn chết sao(?)

Chín triệu mắc nhiễm,dịch nào chừa ai.

 

Tiễn người về chốn Thiên thai

Siêu sinh, Tịnh độ bồng lai vĩnh hằng,

Mắc nhiễm, chết chóc vẫn tăng

Viêm phổi Vũ Hán, chớ rằng chủ quan.

 

Giữ tâm an lạc-Niết bàn

Từ-Bi-Hỷ-Xả vô vàn niềm chung,

Vô thường, định luật khôn cùng

Vô ngã, người hỡi niềm chung mới là.

 

Đại dịch Cô-vít chưa qua

Nhân loại như trận can qua[*] hãi hùng,

Vô thường: Suy đến cho cùng

Tai ương, dịch bệnh,khổ chung muôn loài.

 

Thiền ca vọng tận Thiên thai

Sẻ chia đồng loại bi ai vơi đầy,

“Thương vong” chóng mặt từng ngày

Mỗi ngày tính vạn- Thế này sao yên(?)

 

Xứ mình như có phép Tiên

Mừng thay, ”tạm ổn”, chớ quên đề phòng

Kiên trì hai mũi giáp công

Kinh tế ổn định, đề phòng dịch ôn.

 

Yên tâm,phấn khởi nào hơn

Dân tặng Thủ tướng thơ còn vọng vang:

‘Nêu cao khí phách Bạch Đằng

Dịch lui, kinh tế lại tăng trưởng đều'[**]

 

Thiền ca lục bát dệt thêu

Giang sơn, gấm vóc thật nhiều an yên

Cử tri đất cảng khúc thiền

Hoan hỷ, an lạc, nỗi niềm Nước non…

 

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*]Chiến tranh,loạn lạc…

[**]Cử tri Hải Phòng tặng Thủ tướng. https://m.baomoi.com/neu-cao-khi-phach-bach-dang-thuc-day-tang-truong-kinh-te/c/35443255.epi